Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  První česká INTERNET HOTLINE již 3 roky přispívá k ochraně dětí

První česká INTERNET HOTLINE již 3 roky přispívá k ochraně dětí

Redakce Babinet

Mnoho českých dětí je vystaveno rizikům, která jim hrozí při práci a hře na internetu. Již třetím rokem se o snížení těchto rizik snaží horká linka Nadace Naše dítě, která je pod názvem Internet Hotline třetím rokem provozována nadací na stránkách www.internethotline.cz.

Dítě je vždy lépe chráněno, pokud jej rodiče seznámí s pravidly bezpečného užívání internetu a dohlíží na jejich dodržování. Je vhodné zajistit, aby alespoň domácí počítač byl opatřen ochrannými prvky, které dítěti zamezí návštěvu nevhodných webových stránek.

Dětem a mládeži hrozí na internetu tato nebezpečí:

• sexuální obtěžování a kontakty s pedofilním podtextem

• přístup dětí k erotickému a pornografickému obsahu

• extremismus, rasismus a podobné útoky

• urážky, vydírání a šikana

• krádeže osobních údajů, zneužití dat

• drogy, nabídky omamných látek

• hazardní a nebezpečné hry

• podvody, zneužití internetového bankovnictví

• a řada dalších

Nadace Naše dítě se jako správce a provozovatel první české horké linky Internet Hotline aktivně zajímá o problematiku bezpečné práce s internetem v ČR. Proto ve spolupráci se společností TNS AISA, s.r.o., realizovala průzkum v českých rodinách, který přinesl důležité informace o chování dětí na internetu. Zároveň utvořil náhled na přístup rodičů k ochraně dětí před nebezpečným materiálem šířeným internetem.

• programy pro omezení přístupu dětí k nevhodným stránkám využívá jen 8 % rodičů (parental control)

• 17 % rodičů nekontroluje, co jejich děti na internetu dělají, většina provádí namátkové kontroly. Nejčastěji objeví, že dítě navštívilo nevhodné stránky nebo komunikovalo s neznámým člověkem

• až 51 % dětí ve věku 10 – 15 let má počítač s internetem umístěný v dětském pokoji, kde také používají počítač nejčastěji. U Internetu tráví průměrně 1,5 hodiny denně v pracovním týdnu a až 2,5 hodiny denně o víkendu

• okolo 70 % dětí ve věku 14-15 let na internetu navštěvuje diskusní skupiny

• 93 % dětí ve věku 10-11 let stahuje nebo hraje online hry

• 37 % českých dětí ve věku 14 – 15 let komunikuje na internetu s cizími lidmi, které znají pouze z virtuálního prostředí. 35 % z těchto dětí nemá rodiči stanovena žádná pravidla používání počítače

• 14 % dětí ve věku 14- 15 let se osobně schází s lidmi, které poznaly na internetu

• více než třetina dětí ve věku 14 – 15 let sděluje na internetu neznámým osobám své osobní a kontaktní údaje.

• 45 % dětí ve věku 14 – 15 let posílá své fotografie a na internetu sdílí svá videa

První česká Internet Hotline obdrží každý měsíc průměrně 80 oznámení.

První českou internetovou horkou linku Internet Hotline založila a provozuje Nadace Naše dítě od 1. dubna 2007. Záměrem projektu je bojovat proti nelegálnímu obsahu na internetu. Především se jedná o dětskou pornografii, prostituci, rasismus, extremismus, nabídky omamných látek a další nelegální obsah. Internet Hotline spolupracuje s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb.

Desatero rad pro rodiče

1. Převezměte zodpovědnost.

Dítě od vás čeká zajištění bezpečí, proto je nutné mu jej poskytnout.

2. Vzdělávejte se.

Vyhledávejte zdroje informací, zkoušejte nové věci, snažte se pochopit fungování počítačových programů.

3. Komunikujte s dětmi.

Informujte se navzájem o výhodách používání počítače stejně jako o nebezpečích, která tato činnost s sebou nese.

4. Nastavte pravidla.

Nadefinujte jasná pravidla, která je třeba za každých okolností dodržovat. Např. nesdělujte osobní informace či adresu.

5. Zajistěte dodržování pravidel.

Každé pravidlo je účinné pouze v případě, že se dodržuje.

6. Mějte počítač ve společné místnosti.

Neposkytujte dětem možnost porušovat pravidla tím, že jim dáte počítač k neomezenému fyzickému i časovému přístupu.

7. Využijte technologické nástroje.

V mnoha počítačových programech můžete najít – pokud budete hledat – užitečné pomocníky. Třeba filtry nevyžádané pošty (spamu), kontrolu přístupu (k internetu) apod.

8. Mějte věci pod kontrolou.

Máte-li mít zodpovědnost, mějte i pravomoci. Mějte administrátorský přístup k počítači, rozhodujte o to, jaké programy se budou či nebudou instalovat apod.

9. Nenechte děti volně se setkávat s internetovými přáteli.

Každé podobné setkání v sobě nese velké riziko – klidně jej umožněte, ale přijměte odpovídající opatření.

10. Kontrolujte historii navštívených stránek na internetu.

Stejně tak kontrolujte různé další výpisy: s kým dítě komunikuje, kdo mu posílá e-maily apod.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip