Babinet.cz  /  Kam vyrazit  /  Celá ČR  /  Navštivte volně přístupné, turisticky značené a dobře dostupné hradní zříceniny

Navštivte volně přístupné, turisticky značené a dobře dostupné hradní zříceniny

2.5.2023 - redakce Babinet.cz

Pozůstatky tvrze Hrochův hrádek na místě původního raně středověkého hradiště najdeme na východním okraji Dobré Vody u Březnice v okrese Příbram. Stojí na nevýrazné ostrožně nad řekou Skalicí v nadmořské výšce 455 metrů. Od roku 1965 je tato zřícenina chráněna jako kulturní památka.

Hrochův hrádek / foto Petr Matura

Jak již bylo zmíněno, ruiny tvrze stojí na místě staršího hradiště, které je archeologicky datováno do 10. až 13. století. Ještě předtím však byla tato lokalita osídlena i v 6. a 5. století před naším letopočtem, a to na přelomu doby halštatské a laténské.

Název Hrochův hrádek dostalo toto sídlo velice pravděpodobně podle vladyky Hrocha. V první čtvrtině patnáctého století na místě zaniklé stavby postavil zděný hrádek Petr Zmrzlík ze Svojšína mladší, přívrženec husitské strany a rovněž také i blízký přítel Jana Husa a spolupracovník Jana Žižky. Mohlo se jednat o obrannou stavbu proti vpádu protihusitských zvíkovských vojsk Oldřicha z Rožmberka. V té době vznikla třípatrová věžovitá budova, neomítaná a budovaná z lomového kamene. O pozdně gotickém původu svědčí i fragment krbu, dochovaný ve třetím patře. Ve druhém patře místnost osvětlovalo okno se sedátkem a byl v ní vstup na tehdejší typ středověké toalety, tzv. prevét.

První písemná zmínka pochází však až z roku 1475, kdy budovu již jako pustou prodával Václav ze Švamberka. Dalším majitelem byl pak Bohuslav z Němčic, který ji prodal Janovi z Pruku, ale už v roce 1543 ji získal Zdeslav Ojíř z Očedělic. Roku 1574 se již tvrz uvádí jako pustá. V roce 1584, kdy byla v majetku Bukovanského z Bukovan, ještě prokazatelně stála. Zřícenina je velmi dobře přístupná a nachází se v těsném sousedství železniční trati.

Křikava / foto Petr Matura

Další zajímavou zříceninou je bezesporu Křikava. Jedná se o ruiny hradu nad vesnicí Černívsko v okrese Strakonice, z něhož se částečně dochovaly zbytky obvodového zdiva. Nachází se na nízkém návrší nad Černívským rybníkem naproti stejnojmenné vsi v nadmořské výšce asi 480 metrů. Od roku 1963 je tento hrad chráněn jako kulturní památka. Předpokládá se, že před vznikem kamenného hradu zde stávalo kvalitativně jednodušší sídlo s lehkým opevněním v podobě palisády, která po postavení kamenné hradby plnila funkci parkánové hradby. Vystoupit ke zřícenině můžete po poměrně nenáročné cestě kolem rybníka. Na hrad vede i turistická značka.

První písemná zmínka o Křikavě pochází z roku 1357, kdy byla v majetku Huga z Dornštejna (uvádí se i Donerštejna). Střídání titulu pán z Křikavy a pán z Donerštejna je v písemných pramenech velmi časté. Jisté pak je, že Hugo byl zakladatelem hradu. Po smrti otce vládl Křikavě jeho syn Jindřich, jenž zastával titul mistra královské kuchyně. K jeho smůle ho o hrad připravil Dobešík z Boru. V těchto bojích byl hrad poškozen a vypleněn. V roce 1418 hrad Křikava získal Petr Zmrzlík ze Svojšína. Křikava potom velmi pravděpodobně zanikla během husitských válek, kdy byl hrad zřejmě vypálen a již zcela pobořen.

napsal Petr Matura

zdroje: hrady.cz, cs.wikipedia.org, hrady-zriceniny.cz

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další tipy

Náš tip