Babinet.cz  /  Tajemno  /  Dnes již méně známé léčivé prameny a pověsti s nimi spojené

Dnes již méně známé léčivé prameny a pověsti s nimi spojené

28.3.2022 - redakce Babinet.cz

Uctívání vody a pramenů má pradávnou tradici a souvisí s ženským kultem Matky Země. V průběhu staletí pak navíc docházelo i k prolnutí tohoto kultu s úctou k Panně Marii a dalším světicím, jako je například i svatá Anna.

Sudějov: foto Petr Matura

Právě se svatou Annou a Pannou Marií je kupříkladu spojen pramen v obci Sudějov, jež najdeme ve Středočeském kraji. Pro vodu z místního zázračného pramene si ještě i dnes jezdí mnoho lidí z okolí, kteří pramen znají a nedají na něj dopustit. Píše se o něm, že je mírně radioaktivní a má příznivý vliv na oční a dýchací choroby. Voda je navíc chuťově velice dobrá. Při návštěvě tohoto místa člověka doslova pohltí podmanivá mystická atmosféra. Však již kdysi se také jednalo o hojně navštěvované poutní místo, jelikož už v 17. století byla rozpoznána zázračná moc zdejšího pramene. Poutníci na toto místo přicházeli uctívat renesanční milostný obraz svaté Anny s Pannou Marií. Hlavní pouť se konala vždy v neděli po svátku svaté Anny, tedy po 26. srpnu. Davy lidí sem dříve přicházely z celých Čech a dokonce až z Uherska.

Pouze jen několik kilometrů od Sudějova leží obec Roztěž, která je dalším posvátným místem, spojeným pro změnu se zjevením Panny Marie s Ježíškem v náručí. Podle legendy si zde jeden slepý mládenec omyl oči - a najednou se objevila Panna Marie s Ježíškem. Tato pověst se velmi rychle rozšířila. Následně k místní studánce začaly proudit celé zástupy věřících, aby se tam pomodlily. Nemocní lidé si vodou z pramene omývali oči a mnozí z nich se skutečně uzdravili. Z milodarů návštěvníků byla nad studánkou vystavěna dřevěná kaplička, do níž následně přemístili obraz Bohorodičky, který doposud visel na stromě. Kaple byla v roce 1819 nahrazena empírovou kruhovou stavbou.

Rotěž, pramen dnes již bohužel není přístupný, ale místo má silnou energii dodnes: foto Petr Matura

Velice zajímavým místem je též kostel svaté Anny u Plané v okrese Tachov v Plzeňském kraji. Zdejší léčivý pramen odedávna vyvěral na úpatí vrchu severně pod dnešním kostelem. Tento pramen s léčivými účinky, způsobenými radioaktivním podložím, byl v roce 1667 obezděn výklenkovou kaplí. O tom, že zde skutečně docházelo k uzdravování, svědčí i skutečnost, že kostel byl až do požáru v roce 1721 plný votivních darů, které věnovali vděční uzdravení. To pokračovalo i po obnovení kostela, a to až do roku 1945.

Také obec Pohled nedaleko Havlíčkova Brodu v kraji Vysočina nás zve do poutního areálu sv. Anny, jehož počátky sahají do 18. století. Pojí se s ním pověst o písaři z blízkého pohledského kláštera, který v roce 1730 během lovu zapadl hluboko do bahna. Jelikož se bál smrti, začal se prý vroucně modlit. Najednou údajně uslyšel zvuk varhan a zpěv chorálu, ve kterém několikrát zaslechl jméno svaté Anny. Začal se tedy upřímně modlit právě k této světici a slíbil jí, že pokud ho zachrání, postaví jí kapličku. Svatá Anna zřejmě jeho naléhavou modlitbu vyslyšela, písař byl zachráněn a výstavba kaple posléze zahájena. Při její stavbě byl objeven pramen a zvěst o tomto nálezu se roznesla po celém kraji. Sirnato-železitý pramen, který na místě vytryskl, měl od samého začátku zázračné účinky. Jako první vyléčil téměř slepou ženu místního tesaře. Otíráním očí zázračnou vodou se jí zcela vrátil zrak, a tak není divu, že poutníků začalo přibývat.

Poutní kaple sv. Anny u Havlíčkova Brodu: foto Petr Matura

V roce 1752 byla u kapličky vybudována poustevna. Do poustevny byl povolán mnich, jenž byl pověřen sepisováním zázračných uzdravení. Od roku 1752 do roku 1773 jich popsal dvacet osm, ale další zázraky jsou zaznamenány ještě v roce 1888 a dokonce též i roku 1962. Počet poutníků dosahoval tisíců, a tak mohl být z milodarů u pramene postaven i rokokový kostelík. Byl zde také proveden vědecký rozbor vody, na jehož základě začala být zdejší voda od roku 1858 využívána pro lázeňské účely. V okolí pak následně vyrostlo i několik lázeňských budov.

 

napsal Petr Matura

zdroje: estudanky.eu, turistika.cz, wikipedie.org, V. Vokolek: Neznámé čechy, tachovsky-denik.cz aj.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

abrakagabra
28.3.2022 19:24

zajímavé

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip