Babinet.cz  /  Tajemno  /  Tajemná místa Tachovska, opředená nejednou pověstí

Tajemná místa Tachovska, opředená nejednou pověstí

3.3.2022 - redakce Babinet.cz

Prodlužující se dny a teplejší počasí pomalu lákají k vycházkám a toulkám po naší vlasti. Zajímavým místem k návštěvě je také zřícenina poutního kostela svatého Jana Křtitele nedaleko obce Kočov v okrese Tachov.

Zřícenina působí velice magickým a tajemným dojmem. To bylo zřejmě důvodem, proč si toto místo v roce 2000 vybral režisér Vladimír Troška k natáčení pohádky Z Pekla štěstí 2. Zdivo pozůstatků kostela však bylo kvůli natáčení překryto černou hmotou, aby evokovalo peklo. Bohužel tak byla památka tímto způsobem ještě více poškozena...

Pekelný kostel Kočov: foto Petr Matura

Toto místo má bohatou historii. První svatyně zde zřejmě stála již v 11. století. V období třicetileté války se kolem kostela rozkládala vesnice, která patrně vznikla roku 1686. V té době se jednalo o místo, kam směřovala velká procesí. V období baroka zde majitel plánského panství Václav ze Sinzendorfu nechal postavit nádherný barokní kostel.

Za Josefa II. byl kostel v rámci proticírkevních reforem v roce 1781 uzavřen. Ten samý rok zde plánský učitel a regenschori Franz Öckl uspořádal varhanní koncert, konkrétně Haydnovo Stvoření. To císaře popudilo a kostel nechal zrušit úplně. Nic však neodradilo věřící, kteří na místo dále proudili, a tak ho úřady daly odsvětit a v kostele byla založena výrobna porcelánu, jež však asi po třinácti letech zkracovala, a tak si místní lidé pomalu začali rozebírat materiál na stavbu domků. Okolní vesnička zde stála ještě ve dvacátých letech minulého století, ale dnes po ní již nenajdeme žádné stopy.

Ke kostelu se váže ještě jedna zajímavost. Badatel František Soukup zde prováděl měření virgulí a je přesvědčen, že od kostela vede podzemní chodba, která se stáčí směrem na Tachov. Podle jeho měření pomocí virgule z chodby vedly odbočky k bývalým tvrzím v Klíčově a Oldřichově.

Další zajímavostí v okolí je menhir, který stával v lesíku nedaleko blízkého Klíčova. Jedná se o dvoumetrový trojstranný kámen, který podle některých badatelů mohl být v dávných dobách symbolem plodnosti či plnil úlohu vysílače energie. Jedna místní pověst vypravuje, že vlk ukradl jedno dítě z Klíčova. Pronásledován obyvateli musel dítě nechat upadnout, takže mohlo být zachráněno. Na památku události byl prý západně od Klíčova vztyčen pamětní kámen. Skutečnou funkci kamene však neznáme. Od roku 2004 se menhir nachází na soukromém pozemku, kam byl přemístěn za pomoci těžké techniky.

Planá: foto Petr Matura

Dalším tajemným cílem by mohla být Planá, vzdálená přibližně jedenáct kilometrů od Klíčova. Planá byla kdysi dávno významným poutním místem. Na úpatí vrchu severně pod dnešním kostelem vyvěral také léčivý pramen. Tento pramen s léčivými účinky, způsobenými radioaktivním podložím, nechala v roce 1667 hraběnka Marie Maxmiliána ze Sinzendorfu obezdít výklenkovou kaplí. Poblíž tohoto pramene se prý v nedaleké lipové aleji zjevovala bíle oděná postava. Mělo se údajně jednat o bývalou majitelku panství, která za svého života špatně zacházela se svými poddanými, a tak po smrti nemohla dojít klidu. Zjevení se má na tomto místě objevovat v různou denní i noční dobu.

Zajímavá pověst se váže rovněž i k době, kdy v našich krajích nastoupila protestantská víra. Tehdy význam poutního místa upadal a sochy svatých skončily v nedaleké kůlně u kostela. Prý se sochy Panny Marie s Ježíškem a svaté Anny ujal na začátku 17. století zbožný sedlák Gregor Becher z Výškova. Sochy však náhle ztěžkly a silné koňské čtyřspřeží je do vsi přivezlo jen s velkými obtížemi. Od té doby se prý Becherově statku vyhýbalo štěstí, a tak hospodář po čase s posledním koníkem a volkem vrátil sochy na původní místo. Tentokrát mu cesta šla velmi snadno. Traduje se, že svatá Anna věděla, že úpadek poutního místa nepotrvá dlouho, a nesouhlasila s odvezením soch.

napsal Petr Matura

zdroje: tachov-mesto.cz, cs.wikipedia.org, bbkult.net, kpufo.cz aj.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip