Babinet.cz  /  Kam vyrazit  /  Středočeský kraj  /  Vydejte se na Chotuc, tajemný kopec ve Středních Čechách, kde se odehrávaly podivné rituály

Vydejte se na Chotuc, tajemný kopec ve Středních Čechách, kde se odehrávaly podivné rituály

16.9.2021 - redakce Babinet.cz

Petrovy kameny jako místo, kde se slétaly čarodějnice zná asi každý díky kultovnímu filmu Kladivo na čarodějnice. Již méně se ví, že podobný tajemný kopec máme také ve Středních Čechách a jmenuje se Chotuc.

Chotuc: foto Petr Matura

Nachází ve výšce asi 254 m n. m jeden kilometr od obce Křinec na Nymbursku.

Vrch působí v jinak v celku rovinaté krajině velmi výrazně a silným magickým dojmem.

O tom, že byl využíván již od pradávných dob svědčí fakt, že je dodnes patrný val. V 5. a 6. století se zde totiž nacházelo halštatsko – laténské hradiště, které však zaniklo s příchodem Keltů.

Právě Keltové však na tomto vrchu založili místo využívané hlavně k duchovním účelům. K jakým rituálům zde docházelo se asi již nedozvíme,ale silná magická přitažlivost tohoto místa nezmizela ani s jejich odchodem. Podle archeologických výzkumů z roku 2005 totiž oppidum zničil velký požár.

Kostel Nejsvětější Trojice Chotuc: foto Petr Matura

Ve středověku Chotuc lidé navštěvovali za duševní očistou a vůbec nehleděli na jeho pohanskou minulost. To se samozřejmě nelíbilo církvi a ani vrchnosti a tak prý nechala každého, kdo kopec navštívil zbičovat. Ani to však lidi neodradilo a tak církev přistoupila k osvědčené praxi a nechala na vrcholu zbudovat kostel Nejsvětější trojice. Kostel byl postaven okolo roku 1354 přímo na akropoli bývalého oppida.

Lidé také na kopec chodili sbírat podle pověstí zázrační byliny. Před svátkem svatého Jana mají byliny na Chotuci totiž zázračnou moc. Musejí ale být utrženy mezi 23 – 24 hodinou noční. Pokud se ale v bylinách člověk nevyzná, nebo utrhne-li je v je v jinou hodinu, může být „zaklet“ do hlubokého spánku a probudit se, až když byliny odkvetou.

Tajemné legendy kopec Chotuc zkrátka obestírají až do dnešních dnů. Jedna z nich vypráví o pokladech zde ukrytých. Kdysi měl jeden pastýř velké štěstí. Jeho ovce se zatoulala do skal a pastýř jdoucí za jejím hlasem našel ve skále poklad. Patrně proto, aby mu vesničané nezáviděli, pastýř rozumně odešel do ciziny, kde žil v krásném domě, po boku krásné manželky, krásný a dlouhý život. Možná se legenda může zakládat na pravdě, protože zvyk Keltů obětovat na posvátných místech cenné předměty je známý.

Opuštěný hřbitov kolem kostelíka na vrchu Chotuc: foto Petr Matura

Ke kopci na kterém hojně roste Klokočí se také váže pověst o chlapci, který zde právě v klokočí našel kdysi tři zlaté pruty. Chtěl si je samozřejmě vzít, ale jak se jich dotknul, pruty rychle zmizely v zemi a chlapec vážně onemocněl. Přísahal, že když se uzdraví, nechá postavit u klokočí sloup s obrazem sv. Trojice. Svůj slib dodržel, na místě sloupu dnes ale stojí již jen zmíněný kostelík.

I dnes na Chotuci a v okolí dochází zřejmě ke zvláštním jevům. Někteří svědkové vypráví, že v noci slyšeli z kopce řehtání koní, hrkot povozů a lidské hlasy. Podle psychtroniků se zde totiž nachází jakási časová anomálie či průnik do jiné dimenze.

V roce 1999 se dokonce téměř na úpatí vrchu mezi obcemi Křinec a Mečí objevil kruh v obilí o průměru osmi metrů. Stébla ječmene byla poskládána ve směru hodinových ručiček.

Asi po 14 dnech se pak objevil další kruh o průměru asi šesti metrů a stébla byla tentokrát poskládána v opačném směru.

I když kruhy jsou hodně často z neužívány k zlomyslným podvodům, v tomto případě zřejmě opravdu zasáhla vyšší síla. Ke kruhům totiž nevedly žádné stopy a ani v okolí se nenašly žádné stopy po lidské činnosti. Zajímavé je, že kruhy v obilí, které nebyly odhaleny jako podvod se často nachází v blízkosti posvátných míst. Snaží se s námi tedy těmito obrazci někdo navázat kontakt? A jaké síly asi na posvátném vrchu působí?

napsal Petr Matura

zdroj: strednicechy.cz

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další tipy

Náš tip