Babinet.cz  /  Magazín  /  Společnost  /  Tři králové aneb Vánoce ještě nekončí

Tři králové aneb Vánoce ještě nekončí

2.1.2021 - redakce Babinet.cz

Zatímco u nás se vzpamatováváme z vánočního obžerství a ze svátečního klidu se snažíme rozhýbat do pracovního tempa a všedního životního poklusu, v zemích pravoslavného vyznání se chystají na Vánoce, protože slaví narození Krista 6. ledna.

U nás je svátek Tří králů ve znamení koled a odstrojování stromků, pro nás vlastně Vánoce končí.

Svátek Tří králů byl původně svátek Zjevení Páně. Tři králové Kašpar, Melichar, Baltazar - mudrci z východu vedeni betlémskou hvězdou šli přivítat s dary nového krále - Ježíška v jeslích. Při hledání novorozeného krále, navštívili krále Heroda a vyptávali se ho na cestu, čímž ho nevědomky inspirovali k vraždění nevinných dětí. Od Nového roku až do Tří králů se chodívalo na koledu. Na tři krále chodívali kněz, kostelník a ministranti s kadidlem a vykuřovali dům. Na dveře pak psali svěcenou křídou K+M+B. Někde se také psávalo C+M+B (C – Caspar), což mohlo také znamenat rčení Christus mansionem benedicat – nechť Kristus požehná tomuto příbytku. Na Ostravsku tak chodili až do konce 1. svět. Války. Později se tříkrálová koleda stala záležitostí dětí. Na tuto koledu chodívali jen chudé děti, byla spíše skrytou žebrotou. Na Tři krále si také hospodyně nechávaly v kostele posvětit vodu a s ní vykrápěly příbytek i stodoly.

Ale svátkem Tří králů vánoční období nekončí, ukončují ho až 2. 2. - Hromnice

Do kostelů lidé přinášeli svíce k vysvěcení, které pak nazývali "hromničky". Měly chránit úrodu před hromobitím a dům před neštěstím. Báby kořenářky jimi dokonce léčily. Dávaly je do rukou nebo křížem pod krk nemocnému. S rozžatými svícemi symbolizujícími očistu se obcházely i včelí úly. O Hromnicích se nemá pomlouvat, klít, tancovat, ani žertovat. Podle lidové pověry by hospodyně neměly brát do rukou jehlu, aby nepřitáhly na stavení blesk. Naopak v pohanských dobách byly Hromnice spojeny s bujnými oslavami jako předzvěstí jara.

Zachovávání tradic má jednu výhodu - z jedné oslavy se přechází do druhé. Bohužel v dnešní době rychlého životního tempa není na tradice tedy oslavy čas.

 

napsala Hana Formánková R:I:P:

foto: factsandtrends.net

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip