Babinet.cz  /  Magazín  /  Dům a zahrada  /  Jak zabezpečit dům před nejčastějšími riziky

Jak zabezpečit dům před nejčastějšími riziky

3.12.2020 - redakce Babinet.cz

Vlastní bydlení s sebou přináší i nutnost zajistit nemovitost proti různými rizikům. Je to nutná investice několika desítek tisíc Kč do opatření, které vám jednou mohou na oplátku stovky tisíc ušetřit. S čím vším musíte počítat?

Nejčastější rizika dokážeme vyjmenovat všichni: vloupání, požár, potopa, úder blesku. Nechceme na ně myslet, ale mohou se přihodit i nám. Jedna varianta ochrany je pojištění, které je určitě potřeba mít, ale to samo nás před požárem neochrání. Pokud se tedy chceme vyvarovat případných katastrof a chceme je pustit z hlavy, stručně musíme projít základní metody a prostředky ochrany před všemi riziky a zařídit se podle nich. A to teoreticky i technicky.

TIP: Ověřte si, že máte správně oceněný majetek, který se chystáte pojistit. Pokud máte vybavení ohodnoceno na nižší částku, je možné, že vám pojišťovna vyplatí jen část pojistné částky. Více si k limitům pojištění přečtěte v článku Před čím vás pojištění neochrání.

Firmy zabývající se BOZP a PO se starají o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Takovou analýzu a revizi bychom měli provést i v domě: máme elektro spotřebiče, zásuvky, atd. bez závady? Máme nad sporákem požární hlásič? Jsou všechny nebezpečné přeměty mimo dosah dětí? Máme bezpečnostní kování na dveřích a oknech? Nemohou se k nám lupiči dostat skrze klep? Jediná věc, kterou vynecháme, se nám může vymstít.

Zajištění domu před vloupáním

Zabezpečení domu proti krádeži je základním pilířem toho, abychom se doma cítili pohodlně a v bezpečí. Variant zabezpečení je dnes víc než kdykoliv dřív a jejich účinná kombinace zloděje efektivně odrazuje. Jedná se o osvědčené prvky (jako mříže a kvalitní bezpečnostní kování) a vymoženosti ve stylu biometrického zámku vchodových dveří.

Zabezpečení oken a dveří

Zloději nejčastěji do objektů vnikají skrze okna, zadní dveře domu a sklep. Proto je stěžejní tyto potenciální přístupy do domu zajistit. Ideální jsou bezpečnostní dveře a okna (minimálně bezpečnostní třídy RC3, lépe vyšší), v případě přízemních oken do sklepa zadních dveří objektů se nejlépe hodí mříže. Získáme tak základní mechanické bariéry bránící lupičům ve vniknutí.

Elektronické zabezpečovací systémy

Největší procento zlodějů má strach z alarmů. Čím dál vyspělejší jsou i elektronické varianty a systémy zabezpečení bytu či domu. Kamery, detektory pohybu a vibrací, infračervené závory snímající průchod jednotlivců skrze oblast (jako v akčních filmech, kde se snaží vyhýbat paprskům) nebo GSM alarmy, které propojují bezpečnostní elektronické systémy a vysílají poplašný signál na pult centralizované ochrany.

Nejmodernější technologické metody

K tomu v posledních letech přibyla ještě digitální kukátka (dění přede dveřmi se promítá na obrazovku zvoleného zařízení), biometrické zámky dveří na otisk prstu (jsou schopné i otevřít dveře, když se přiblížíte několik metrů k domu a zase je zavřít) a přenos videa z kamer do mobilních telefonů, přes které můžete pak mluvit na návštěvníky před domem (zvané i nezvané), i když jste zrovna na dovolené na Havaji.

Zabezpečení garáže

Zmíněné prvky lze použít i pro zabezpečení garáže. Nabízejí se především bezpečnostní garážová vrata, kamery a detektory vibrací propojené s GSM alarmem (v samostatně stojící garáži bez přívodu elektřiny však GSM alarm nezapojíme).

Požární ochrana

Základem teoretické stránky požární prevence, sloužící k minimalizaci potenciálního nebezpečí požáru, je:

-        Neponechávat hořlavé předměty někde, kde se jich může někdo zmocnit nebo dojít k jejich vznícení

-        Nikdy nekouřit v místnosti.

-        Nikdy nenechávat bez dozoru elektrické spotřebiče a otevřený oheň

-        Vyhodit pojistky při odjezdu na dovolenou

-        Uvolnění únikových cest a jejich správné označení

-        Nikdy neopravovat elektrické skříně, spotřebiče, atd. svépomocí

-        Dohlížet na pravidelné revize požární ochrany

Protipožární dveře

Bezpečnostní dveře přináší zároveň i požární odolnost. Nejsou odolné jen proti prohoření, ale i proti propouštění kouře. Bezpečnostní protipožární dveře vydrží při povrchové teplotě dveří 160 °C půl hodiny než prohoří, vyšší kategorie dveří může vydržet až 180 minut při mnohonásobně vyšších teplotách. Tak či tak to člověku dává dost času na to, aby se stihl evakuovat. Pořízením bezpečnostních dveří tedy zvyšujete i zabezpečení proti požáru.

Hasicí přístroj

Ze zákona by každá domácnost měla obsahovat minimálně jeden hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. V případě bytu by měl být alespoň jeden v každém patře na chodbě. Pro tyto potřeby se doporučuje práškový hasicí přístroj kvůli jeho univerzálnímu použití - lze s ním uhasit elektrické přístroje pod napětím, pevné, tekuté i plynné hořlavé látky jako je benzín (ne však olej! U jedlých tuků nezbývá, než překrýt mokrou hadrou). To je nesmírně důležité, protože s ním lze uhasit cokoliv v počáteční fázi požáru, aniž by byla ohrožena něčí bezpečnost. Hasicí přístroj je rychlý pomocník při ruce, který umí zabránit větší katastrofě.

Požární hlásič

Každá novostavba musí dnes mít i požární hlásič. Tím se rozumí buď tepelný detektor, detektor oxidu uhelnatého a optický nebo ionizační hlásič. Princip fungování se mění, ale funkce zůstává stejná: při detekci požáru vás velice hlasitý alarm upozorní, že musíte zakročit. Je to malý nenákladný přístroj, který se přichytí (většinou) ke stropu. Vymoženější varianty hlásičů lze pak propojit s GSM alarmem a vaším telefonem. důležité je hlásič správně umístit, což znamená k ohnisku vzniku případného požáru: ke krbu, nad sporák, do kotelny, do garáže, apod.

Elektrická požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace (EPS) také detekuje vznik požáru, ale jeho reakce je mnohem komplexnější. Kromě spuštění poplachu řídí automatizovaný systém ke zmírnění ničivých dopadů požáru - mechanicky uzavře/otevře určité ventily, požární uzávěry, atd. Také je napojený na pult centrální ochrany, takže hasičský sbor okamžitě dostane zprávu o situaci a může vyjíždět k zásahu.

Zabezpečení domu GSM alarmem

Další alternativu představuje GSM alarm, neboli centrální jednotka, která dokáže propojit jednotlivé detektory, hlásiče, alarmy, atd. - ne tedy jen jednotky zabezpečení, co se týče požáru. GSM alarm se taktéž propojí s mobilním telefonem a je napojený na pult centralizované ochrany.

TIP: Přečtěte si komplexnější informace v článku o požární ochraně. Zjistíte, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými požárními hlásiči a kam je vhodné je umístit.

Ochrana proti vytopení

Stejně jako existují čidla na zjištění přítomnosti požáru, existují i čidla pro měření úniku vody a vlhkosti. Například systém prevence úniku vody, který má čidlo napojený na jednotku nainstalovanou přímo na potrubí, která uzavře proud vody v případě detekce jejího úniku a upozorní vás do mobilního telefonu.

Kromě této mechanické pojistky by mělo být samozřejmou prevencí manuální utahování ventilů při opuštění domácnosti na delší čas.

Přepěťová ochrana

Tímto termínem se rozumí ochrana elektrické sítě a elektrospotřebičů před výkyvy v napětí v síti. Nejčastější příčinou je blesk, což je silný elektrický výboj, jehož impuls dokáže zdevastovat elektrická zařízení v okruhu několika kilometrů. Je pravda, že se před ním lze chránit hromosvodem a částečně hlavním jističem domu, ale tyto zábrany nefungují vždy a stoprocentně. Naopak - pro silnější blesk není problém se přes ně dostat. Přepěťový impuls může projít i skrze ně a poškodit elektrospotřebiče v domě - vyvolat poruchu, snížit životnost, apod.

Přepěťová ochrana (také "svodič přepětí") je konkrétně dá se říct “předsunutá zásuvka”. Je to zásuvka s přepěťovou ochranou, kterou zasunete do klasické zásuvky. Do ní pak zapojujete spotřebiče tak, jak jste zvyklí. Přepěťová ochrana se 4 zásuvkami stojí okolo 400-500 Kč.

Cyber security

Další riziko, které přišlo s moderní technologií a skloňuje se čím dál častěji (právem!), je bezpečnost na internetu. Anglickým dvouslovím “cyber security” se myslí ochrana proti ohrožení bezpečnosti a soukromí přes internetovou síť. Myslí se tím nejen virová ochrana, ale jde i o způsob lidského chování na internetu, zejména užívání sociálních sítí. Nejzranitelnější jsou děti, jak dobře zdokumentoval film Síť. Ale riziko hrozí všem (věděli jste, že zloději si dnes vytipovávají domácnosti k vykradení na sociálních sítích?).

Proto byste neměli podceňovat následující způsoby ochrany používání internetu:

-        Nainstalovaný antivirus

-        Užívat bezpečná hesla a s nikým je nesdílet

-        Rodičovský zámek, který brání dětem v přístupu na nebezpečné stránky

-        Nesdílet na sociálních sítích veřejně fotky a videa z dovolené a domácnosti

-        Nezůstávat přihlášený/á ke svému účtu na cizích zařízeních

-        Pečlivě si nastavit ochranu soukromí

-        Vyhýbat se podezřelým stránkám a nabídkám

-        Nikdy nepoužívat veřejně přístupnou síť k přístupu do mobilního/internetového bankovnictví a na jiná citlivá místa

-        Nevěřit cizím lidem na sociálních sítích, fórech, chatech, apod.

 

Zdroj: Pixabay.com

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip