Babinet.cz  /  Tajemno  /  Pohoří Tribeč není jen slovenským bermudským trojúhelníkem. K místním hradům se váže nejedna záhada

Pohoří Tribeč není jen slovenským bermudským trojúhelníkem. K místním hradům se váže nejedna záhada

24.11.2020 - redakce Babinet.cz

O tajemném slovenském pohoří Tribeč, které vstoupilo do povědomí veřejnosti zejména díky románu Jozefa Kariky „Trhlina“ o efektu „místního“ bermudského (ďáblova) trojúhelníku, jež byl následně zfilmován, si můžeme najít velké množství informací jak v nejrůznějších časopisech, tak zejména na internetu. Znepokojující zůstává především otázka zde ztracených lidí, kteří se objevili buď za velice záhadných okolností – nebo se prý již údajně znovu neobjevili nikdy… Méně pozornosti je však již věnováno hradům, jejichž rozvaliny stále stojí na strategicky významných místech Tribeče i v okolí a jejichž dávná minulost jistě také skrývá mnohá tajemství.

Pravděpodobně nejznámějším hradem tohoto pohoří je Gýmeš. Hrad s pohnutou historií i přes své mohutné opevnění dvakrát podlehl nájezdům Turků. A zřejmě v těchto dobách vznikla pověst o tom, že když byl hrad beznadějně obležen Tatary a nepřítel se valil do předního nádvoří, klečela gýmešská paní před oltáříkem v hradní kapli a prosila Matku Boží o záchranu.

Modlitby prý byly vyslyšeny, neboť venku se náhle začalo schylovat k mohutné bouři - a na oltáři jako kdyby Matka Boží ožila a vztáhla nad prosící své ochranné ruce. V tu chvíli zaskučel vichr, zaduněl hrom a tábor Tatarů pod hradem zachvátil požár. Jejich bojovníci na nádvoří začali ve zmatku prchat pryč z hradu. Tak prý Matka Boží alespoň v tomto případě Gýmeš před pohromou zachránila.

Bez zajímavosti nezůstává ani skutečnost, že podobné pověsti nalezneme rovněž i na mnoha dalších místech. Dokáže lidská psychika ve chvílích, kdy jde o život, zázraky - nebo nás chrání někdo mocnější a jen čeká na to, zda se k němu dokážeme obrátit o pomoc?

Za zmínku stojí také zajímavá, tajemná fotografie zvláštního zjevení ve tvaru lidské postavy v hradním okně, kterou zde před několika lety pořídila skupina SAVPJ (Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o. z.), jež zde před několika lety nocovala… Zůstal na hradě energetický otisk dávných majitelů - nebo stále nenachází klid některé duše padlých obránců hradu, kteří ho tu střeží dodnes?

Dalším zajímavým hradem na tajemném tribečském pohoří je Čierny hrad. Již jeho samotný název nezní příliš optimisticky. Hrad se nachází 13 kilometrů od Zlatých Moravců nad obcí Zlatno.

Byl postaven na pravěkém hradišti ze starší doby bronzové. Dle názoru historiků se jednalo o výšinné opevnění vybudované na ochranu před nájezdy Maďarů. Hrad sám byl vybudován koncem 13. nebo počátkem 14. století, a to poněkud atypicky hluboko v horách v odlehlé, tajemně působící, opuštěné lokalitě bez významných obchodních cest. Jedním z možných vysvětlení se jeví souvislost hradu s rýžováním zlata. Poslední písemná zmínka o hradu totiž pochází z roku 1516, kdy Forgáchové žádají o právo rýžovat zlato na jejich panství Čierny hrad. Ale vše mohlo být také úplně jinak… Pravý důvod skličujícího pojmenování hradu i jeho umístění ve skrytu zdejší poněkud pochmurné krajiny již zřejmě dnes neodhalíme...

Každopádně doporučuji zájemcům o tajemství Tribeče oba tyto hrady navštívit. Energie těchto míst je velmi zvláštní, jistě posílena i tím, že hrady byly postaveny na místě dávných hradišť - a jak známo, naši předkové věděli o silových místech daleko více, než dnes víme my...

 

napsal Petr Matura

foto: Wikipedia

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

malickasu
24.11.2020 20:09

opravdu pěkné, děkuji :)

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip