Babinet.cz  /  Tajemno  /  Doposud skrytá tajemství záhadného vrchu Ortel. Jaké magické síly zde působí?

Doposud skrytá tajemství záhadného vrchu Ortel. Jaké magické síly zde působí?

6.11.2020 - redakce Babinet.cz

Znělcový vrch Ortel se nachází na Českolipsku mezi obcemi Cvikov a Sloup v Čechách v nadmořské výšce 554 metrů. I když okolní krajina je plná dalších kopců, Ortel již na první pohled působí magickým dojmem.

Už jeho název dává tušit, že se zde za středověku nacházelo popraviště, kde se po dlouhou dobu vykonávaly popravy, jelikož město Cvikov mělo vlastní hrdelní soud. Strastiplná cesta odsouzenců ze Cvikova na popraviště jistě pro odsouzence znamenala další duševní utrpení, a tak se strach musel nutně vtisknout i do blízkého okolí.

Podle pověstí se na vrcholu kopce dokonce měla nacházet pohanská svatyně a vypráví se, že v nitru kopce má být ukryt poklad a také jakýsi rituální předmět, uloupený údajně při plenění Delf v Řecku. Bývalé obětiště velmi připomínají rovněž i ploché kameny na vrcholu kopce. Možná se jedná o přírodní útvar, ale jejich tvar přímo vyvolává představu oltáře. Zajímavé je, že když jsem si na toto místo stoupl, cítil jsem, jako kdyby kámen pod mýma nohama vibroval. Mohlo se jednat o pouhý pocit?

Také ze 17. století se v německy psané kronice Českolipska popisuje, že na Ortelu docházelo k řádění pekelných sil. Podle pověstí zde byla viděna pekelná pometla a plamenní mužíčci. Z 18. století máme zmínky o záhadném mizení osob, které se po čase objevily dezorientované a zmatené. K podobným událostem docházelo na mnoha dalších kopcích. Nejznámější je asi Velký Blaník. Podobně jako na Blaníku, tak i na Ortelu by mohla fungovat jakási časoprostorová brána do jiné dimenze.

I katolická církev jako kdyby se tohoto místa obávala a kolem kopce bylo postaveno mnoho kapliček a božích muk, které tvořily jakýsi ochranný prstenec. Vypadá to, že měly držet síly soustředěné uvnitř, na Ortelu.

Také ve 20. století není vůbec nouze o místní paranormální jevy. V 50. letech mělo spatřit několik obyvatel nedaleké obce Kunratice u Cvikova nad Ortelem neznámé objekty, které bychom dnes označili jako UFO.

V dalších desetiletích zde byly poměrně často pozorovány černé trojúhelníky a světelné koule. Co přitahuje tyto objekty celá staletí k tomuto kopci a odkud vlastně pocházejí?

Podle psychotroniků a senzibilů vyvěrá z nitra kopce velmi silná energie a podle některých z nich za to může jakýsi geofyzikální zlom. Někteří dokonce tvrdí, že se nejedná ani pouze výlučně o energii negativní, nýbrž záleží na tom, jak se s ní pracuje. Využívali Keltové tuto sílu ke svým rituálům a byla snad tato neznámá síla pošpiněna právě popravištěm, které stávalo na tomto mystickém kopci?

Ortel jsem poprvé navštívil jako dítě někdy v osmdesátých letech, takže jsem o záhadách spojených s tímto kopcem neměl ani tušení. Přesto na mne, mé rodiče i další obyvatele nedaleké podnikové rekreační chaty padala při výstupu na kopec nevysvětlitelná tíseň a někteří vypravovali, že několikrát zabloudili, než se jim podařilo kopec opustit. Přitom cesta zpět není nijak nepřehledná. Ortel jsem navštívil mnohokrát a zajímavé je, že někdy jsem neměl žádné zvláštní zážitky, ale v některých případech jako kdyby mne cosi neviditelného nutilo místo co nejrychleji opustit, a to často i za krásného slunečného dne.

Záleží tedy zřejmě na tom, kdy tato místa navštěvujeme? Mnoho návštěvníků také vnímá negativní energii během výstupu na vrchol kopce, ale na samém vrcholu potom naopak pociťují energii pozitivní. Mohlo by se tedy jednat o jakousi ochrannou bariéru, kterou je nutno překonat?

Každopádně Ortel nezklame snad žádného zájemce o tajemno a za návštěvu rozhodně stojí, a to ať již na paranormální síly věříme, či nikoliv. Jistá opatrnost a úcta k místům, která navštívíme, je však vždy na místě.

 

napsal Petr Matura

foto: Wikipedia

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

malickasu
6.11.2020 23:12

moc zajímavé, děkuji :)

abrakagabra
10.11.2020 14:54

Známe to tam, je to pravda.

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip