Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Audio: Rio Mare a Světový fond na ochranu přírody přicházejí s projektem Společně pro oceány

Audio: Rio Mare a Světový fond na ochranu přírody přicházejí s projektem Společně pro oceány

24.9.2020 - redakce Babinet.cz

Ochrana přírody, vzájemná ohleduplnost a odpovědné chování – témata a mravní principy, které se stále více dotýkají celé společnosti, každého z nás, bez ohledu na věk, profesi, nebo místo, kde žijeme a pracujeme. V běžném životě jsou samozřejmostí, ke které je však třeba být od malička vychováván. A úplně stejně je tomu i ve světě organizací a firem.

Toto úsilí se umocnilov prosinci roku 2016, kdy společnost Bolton Food uzavřela mezinárodní partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a zavázala se, že Rio Mare bude do roku 2024 zpracovávat tuňáky výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC (Marine Stewardship Council) nebo zapojených do stabilních projektů na zlepšení rybolovu (Fishery Improvement Projectsnebo FIPs).

Tato spolupráce zároveň nabízí možnost ovlivňovat postupy rybářských společností
pozitivně podporovat změny uvnitř celého dodavatelského řetězce. Společným sdílením tak zvaných„zásad dobré praxe“, týkajících se diverzifikace metod rybolovu a snižování rizika vedlejších úlovků, inspiruje toto partnerství i ostatní společnosti přispět ke zdraví oceánů. A to právě tím, že se vydají cestou udržitelnosti akorektního rybolovu.

PODCAST: O projektu jsme si povídali s Lukášem Moucou z Rio Mare

Společnost Bolton Foodse na základě partnerství s fondem WWF zavázala ke 3 zásadním cílům:

  • zvýšit výrobu produktů z udržtelných zdrojů:
  • do roku 2024 získávat 100 % tuňákůvýhradně od rybářských společnostídisponujících certifikátem MSCnebo zapojených do projektůna zlepšení rybolovu(FIPs).Ke konci roku 2019 se společnosti Rio Mare podařilo docílit, že objem tuňáků z udržitelných zdrojů dosáhl 70 %.
  • do roku 2024pořizovat 100 %všech ostatních druhů ryb v rámci značky Rio Mare (losos, makrela a sardinky) výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSCnebo ASC (Aquaculture Stewardship Council) nebo zapojených
    do projektů na zlepšení rybolovu (FIPs) nebo akvakultury (Aquaculture Improvement Projects – AIPs);

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip