Babinet.cz  /  Tajemno  /  Temná energie někdejších popravišť. Cítíme jejich negativní auru až do dnešních dnů?

Temná energie někdejších popravišť. Cítíme jejich negativní auru až do dnešních dnů?

2.8.2020 - redakce Babinet.cz

Naštěstí již je pryč doba, kdy jedním z trestů za spáchané zločiny byl trest nejvyšší, tedy trest smrti. Často na popravištích končily oběti, které si ani smrt nezasloužily nebo své zločiny spáchaly z čirého zoufalství. Stopy po dávných popravištích můžeme najít i dnes a citliví jedinci vnímají podivnou energii, která zde zůstala vtisknuta. Podívejme se tedy na některé z nich.

Jedno z nejznámějších a nejzachovalejších najdeme u Bečova nad Teplou. Vede na něj dokonce naučná stezka, která kopíruje cestu odsouzenců. Na pěti zastaveních se tak můžeme seznámit s hrdelním právem, historií mučení a trestů smrti.

Samotná stavba šibenice je zde dosti rozměrná, s kamennou podezdívkou až 4,8 metru. Obvodová zeď původně činila až 3 metry a byly na ni postaveny tři pilíře, mezi nimiž ležela příčná břevna, na která se věšeli odsouzení. Celková výška prý dosahovala až sedmi metrů. Popravení byli pohřbíváni v okolí šibenice a také se zde našly kosterní pozůstatky těchto nešťastníků.

Ruiny šibenice se tyčí i nad městem Ústí nad Labem a na jejím místě byl vztyčen velký kříž. Mnoho lidí včetně mne zde pocítilo velmi negativní energii, a to přesto, že nedaleko se nachází krásná vyhlídka s lanovkou.

Neméně zajímavé popraviště se nacházelo u města Třebíč. Při průzkumech zde byla nalezena lebka údajného vampýra. Na popravišti totiž často byly pohřbívány i osoby, kterých se lidé báli a nechtěli jim dopřát odpočinek v posvěcené půdě. Důkazem toho je popraviště nedaleko Kostelce nad Černými Lesy, kde měl být po své smrti pochován vnuk známého kata Jana Mydláře.

Dalším popravčím místem, které dodnes obestírá aura tajemna, je vrch nacházející se nedaleko Cvikova. Má příznačné jméno Ortel a od pradávna o něm kolují legendy o paranormálních jevech, ke kterým dochází i dnes. Podle některých badatelů tady bylo za doby Keltů obětiště. Je jen náhodou, že v pozdějších dobách vzniklo popraviště právě zde? Je známé, že na místech popravišť se nacházela silně negativní zóna a okolí popravišť často vyhledávali adepti nekromancie a magie. Často se zde hledala také magická mandragora a velmi žádaným artiklem byl provaz z oběšence nebo část jeho těla. Živilo se toto místo utrpením lidí, jež zde ukončili pozemskou pouť, a proto zde dodnes působí temné síly?

U města Třešť zase dodnes můžeme najít na úpatí Šibeničního vrchu poblíž polní cesty žulový kámen. Dodnes je na něm patrný oboustranný reliéf latinského kříže. Podle pověsti zde měl být popraven samotný kat, který odmítl odsouzeného ukrátit na životě.

Ve městě Rokycany najdeme další místo, kde dodnes lidé cítí velmi silnou negativní energii. Jedná se o mohylu s křížem, která byla vztyčena na památku decimace císařského Mandlonova pluku. Jako trest za uprchnutí z bojiště zde bylo 14. prosince 1642 popraveno 90 mužů včetně některých důstojníků. Tito vojáci se dodnes nachází ve společném hrobě pod mohylou, na níž je dnes umístěna pamětní deska.

Je zvláštní, že síla těchto míst se opravdu dochovala až do naší moderní doby a lidé po celá staletí nezapomínají, co se na nich odehrávalo. Na mapě snadno můžeme najít názvy jako Na Spravedlnosti, Popravčí vrch a podobně. Zvláštní je, že dnes často tato místa jako kdyby ožila díky turistickému ruchu a lidé je hojně navštěvují. Ale co když na takových místech zanecháváme malý kousek své životní energie, kterou cosi neznámého potřebuje? A tak, až navštívíte taková místa, nezapomeňte se v duchu pomodlit za lidské bytosti, které zde nedobrovolně ukončily svůj život.

napsal Petr Matura

foto: archiv autora

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

abrakagabra
2.8.2020 21:41

popraviště jsou skutečně zajímavá místa...

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip