Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Každou čtvrtou nehodu za volantem způsobuje agresivita. Jak řídíte vy?

Každou čtvrtou nehodu za volantem způsobuje agresivita. Jak řídíte vy?

17.2.2020 - redakce Babinet.cz

Chování mnoha jedinců za volantem je stále častěji ovlivňováno stresem v osobním životě či zaměstnání v kombinaci se současným hektickým životním stylem. A důsledky takového chování mají často ty nejtragičtější důsledky.

O tom, že agresivní chování řidičů za volantem není novým fenoménem na českých silnicích hovoří dlouhodobé statistické údaje Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Například v letech 2006 až 2016 přišlo vlivem agresivního způsobu jízdy na pozemních komunikacích ČR o život 2983 lidí*.


„Agresivní chování je úmyslné chování, které značně zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody nebo konfliktu mezi účastníky silničního provozu,“ zdůrazňuje plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Agresivita sehrává svou negativní roli až ve 40 procentech smrtelných dopravních nehod. Podobný podíl je však dlouhodobě uváděn i v dalších motoristicky vyspělých státech. Dvě třetiny řidičů v USA a Rusku a zhruba polovina řidičů v Evropské unii a Austrálii tvrdí, že se v posledních dvanácti měsících stala obětí jednání agresora na silnici. V ČR se jedná zhruba o třetinu řidičů.

Obecně je možné hledat původ agresivního chování nejen v osobnosti daného jedince, ale způsobit ho může v tomto případě rovněž naučené chování, a především pak provokující vnější faktory. „Dle průzkumu provedeného EOS Gallup Europe se například jedná o bezdůvodné zabrání dvou parkovacích míst, včasné neztlumení dálkových světel, vjetí do ucpané křižovatky a následné zablokování provozu, předjetí řady čekajících řidičů a agresivní natlačení se do jejího čela, odbočování z levého jízdního pruhu na poslední chvíli a změna pruhů bez použití ukazatele směru,“ objasňuje nejvíce kritické důvody agresivity u evropských řidičů Roman Budský, předseda expertní rady platformy VIZE 0.

Za pozitivní lze alespoň označit fakt, že čeští řidiči patří mezi více tolerantní. Nejvíce jim vadí váhavá a nejistá jízda jiného řidiče, přejíždění mezi jízdními pruhy bez použití ukazatele směru nebo včasné neztlumení dálkových světel.

Pokud tyto podněty způsobí agresivní chování u řidiče, dopouští se velmi často závažných dopravních přestupků, ve velké míře překračování povolené rychlosti, nedání přednosti v jízdě, nebezpečného předjíždění a dnes bohužel také známého vybržďování. Takoví řidiči svým jednáním nejen zvyšují riziko vzniku dopravní nehody, ale zároveň negativně působí na psychiku svých obětí.

Někteří z řidičů se často pasují do role strážců pravidel silničního provozu a poklesky ostatních tvrdě trestají – různým typem blokování nebo výhružnými či vulgárními gesty. Může tak vznikat dominový jev, kdy chování jednoho rizikového jedince vyvolá agresi v řadě dalších lidí. Ostatně 51 % obyvatel zemí EU přiznává, že v poslední době projevili vůči ostatním agresivitu. V ČR se jedná o nemalých 42 procent, což je poměrně alarmující zjištění.

*Zdroj: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020, Besip – Ministerstvo dopravy/CDV

Zdroj: Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip