Babinet.cz  /  Kam vyrazit  /  Celá ČR  /  Jawor s Kościołem Pokoju - tip na výlet do Polska 8

Jawor s Kościołem Pokoju - tip na výlet do Polska 8

3.7.2019 - redakce Babinet.cz

Tento unikátní dřevěný hrázděný evangelický kostel je postaven ve městě Jawor v polském Slezsku. Je stavbou, postavenou na základě Westfálského míru, kterou byla uzavřena v roce 1648 třicetiletá válka.

Byl postaven v letech 1654–1655 podle návrhu Albrechta von Säbische jako hrázděná stavba z neobvyklých materiálů - dřeva, slámy a jílu.

Do třicetileté války v místě žilo obyvatelstvo jak evangelického (protestantského), tak katolického vyznání. Po vypuknutí třicetileté války nastal hospodářský úpadek měst a vesnic celého Slezska. Osud věřících nyní závisel na tom, jaké náboženství zastává velitel vojsk, rozmístěných v jejich místě. Během války zemřela významná část populace a mnoho z těch, kteří přežili, se před útoky obou válčících stran schovávalo na venkově a v lesích. Město Jawor ztratilo v průběhu války většinu svých obyvatel, některá města v této oblasti byla dokonce zcela vylidněna.

Město Jawor bylo stejně jako jiná města ve Slezsku, které patřilo Rakouské říši, postiženo za podporu protestantství a jeho obyvatelé byli násilím rekatolizováni. V jeho těsném sousedství však probíhala hranice s tehdejším Saskem, které patřilo v té době k Pruskému království.

Na základě Westfálského míru byla povolena výstavba tzv. útěkových evangelických kostelů, které byly stavěny po třicetileté válce na hranicích mezi Rakouským císařstvím a Saskem, jako místo, kde se mohli evangelíci z katolického Slezska, patřícího Rakousku modlit podle své víry.

Výstavba takovýchto kostelů však byla podmíněna omezujícími pravidly. Mezi ně patřilo mj. to, že kostel nesměl mít věž, neměl být vybudován z kamene nebo cihel a musel stát mimo město. Důsledkem je, že stavba pro několik tisíc věřících je postavena celá ze dřeva a svou konstrukcí připomíná obrovskou stodolu.

Mezi zajímavé prvky kostela patří zejména:

kazatelna z roku 1670. Podle legendy je anděl na kazatelně, držící evangelium, v životní velikosti, takže z celého světa sem přijíždějí lidé, aby se podívali, jak jsou andělé velcí. Kazatelna byla restaurována v roce 200

Křtitelnice. Ta byla prvním prvkem výzdoby, který se objevil roku 1656 uvnitř kostela a roku 1694 ji radní města Jawor, Georg Lader, nechal doplnit stříbrnou nádobou na svěcenou vodu.

Varhany.  První varhany postavil v roce 1663 Johann Hofrichter s 26 registry. Varhany ale vyžadovaly časté a nákladné opravy, takže byly v roce 1855 nahrazeny jinými, od Alexandra Lummerta z Wroclawi. Ty v roce 1896 rozšířeny Henrykem Schlagem ze Świdnice o jednu klávesnici a pět nových registrů. Rekonstrukce varhan byla provedena v letech 2000-2005 Hermannem Eule Orgelbauem z Bautzenu a obnovila původní stav nástroje z roku 1855.

Oltář. Hlavní oltář s úctyhodnými rozměry, výškou 9,2 m a šířkou 5 m, z roku 1672, je dílem truhlářského mistra Michała Schteudnera z Kamienné Gyóry. Poslední renovace oltáře proběhla v roce 2005.

Křestní kaple. Dnes slouží jako zimní kaple a sakristie. Její oltář je z roku 1715. Oltář s novým obrazem byl vysvěcen 13. září 2015 v den oslav jubilea 360. výročí vybudování kostela.

V kostele i dnes probíhají v jeho části restaurátorské práce. Hlavně jsou zde ale pořádány jak křesťanské mše, tak kulturní akce, je veřejně přístupný veřejnosti a je možné si vyslechnout i komentovanou prohlídku.

 

Galerie (zobrazíte kliknutím na obrázek):


Užitečné odkazy:

http://kosciolpokojujawor.pl/

Poloha:

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další tipy

Náš tip