Babinet.cz  /  Magazín  /  Společnost  /  Církevní svatba krok za krokem

Církevní svatba krok za krokem

9.9.2019 - redakce Babinet.cz

Než začnete uvažovat o svatbě v kostele, je důležité říci, že církevní svatba je možná pouze v případě, že alespoň jeden z páru je pokřtěný. Pokud není pokřtěný ani jeden z páru, církevní svatbu bohužel uzavřít nelze. Pokud ano a jste pevně rozhodnutí pro církevní svatbu v kostele, ale nevíte, jak na to a co všechno budete potřebovat, přinášíme stručný popis jednotlivých kroků.

Promyslete si, kde má Váš vstup do společného života proběhnout

S plánováním a zařizováním svatby začněte s dostatečným předstihem. Ideální je půl roku až rok. Církevní svatba tradičně probíhá ve farnosti, ke které patří jeden z novomanželů. Vybrat si ale můžete jakýkoli vysvěcený kostel v České republice. Důležité je, abyste se v něm cítili dobře a aby svojí velikostí odpovídal plánovanému počtu hostů. Do některých kostelíčků se vejdou pouze malé skupinky svatebčanů, naopak velké kostely můžou  při menším počtu hostů působit trochu prázdným dojmem.

Získejte všechna potřebná povolení

V případě, že chcete mít svatbu v jiném než ve „Vašem“ kostele, musíte nejdříve požádat svého faráře o souhlas s tím, že sňatek proběhne jinde. Jde o tzv. „propuštění z farnosti“ a většinou jde o formalitu. Od svého faráře budete také potřebovat výpis z křestní matriky, který ale ve chvíli svatby nesmí být starší než tři měsíce. Jelikož příprava církevní svatby trvá déle, je dobré o výpis požádat až ve chvíli, kdy máte pevně stanovené datum svatby a víte, že vám výpis nepropadne.

Zároveň je potřeba navštívit faráře z místa, které jste si ke své svatbě vybrali, a požádat ho o souhlas s uskutečněním sňatku v jeho farnosti. Nejběžnější je, že Vás oddá právě farář z kostela, ve kterém se bude Vaše svatba konat. Vybrat si můžete i jiného kněze, potom však budete potřebovat ještě jedno povolení. Váš oddávající farář bude potřebovat od kněze, který je ve Vašem vybraném kostele doma, povolení, tzv. Licenci. Při plánování svatby počítejte s tím, že její termín si musíte s farářem domluvit minimálně tři měsíce dopředu, ideální je však půl roku předem nebo i déle.

Pokud je pokřtěný pouze jeden z manželů, je také potřeba požádat arcibiskupství o povolení, tzv. dispens. S vyřízením žádosti Vám pomůže váš farář. Zároveň s žádostí o povolení k církevní svatbě budete muset podepsat prohlášení o tom, že budete své děti vychovávat v křesťanské víře. Bez tohoto prohlášení Vám arcibiskupství povolení nevydá.

Farář bude také potřebovat dokumenty z obecní matriky. Na té musíte sepsat žádost o vydání „Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“. To potvrzuje, že můžete uzavřít manželství před církví. Zároveň vyplníte dotazník k uzavření manželství. Vyplněný a potvrzený dotazníkem a osvědčení o tom, že jste způsobilí k uzavření manželství potom přinesete svému oddávajícímu knězi.

Příprava k manželství: cesta ke vzájemnému sblížení

Ve chvíli, kdy máte vyřízené všechny formality, domluvíte se s oddávajícím knězem na absolvování přípravy na manželství. Jde o sérii přibližně šesti setkání, při kterých si s oddávajícím knězem povídáte o různých tématech, která se týkají společného života. Jejich cílem je více poznat jeden druhého a uvědomit si, že v manželství přijdou i těžké chvíle a že je potřeba se o vzájemný vztah dlouhodobě starat. Na těchto setkáních přitom můžete být s knězem sami nebo spolu s dalšími páry plánujícími svatbu.

Počítejte s tím, že samotná příprava k manželství bude trvat dva až tři měsíce a bude probíhat v místě, které jste si pro svoji svatbu vybrali. V případě, že se budete brát v romantickém kostelíčku na druhém konci republiky, tak počítejte také s časem na dojíždění.

Poslední přípravy a svatební den

Před samotnou svatbou je potřeba požádat také o souhlas s natáčením a fotografováním v kostele a během obřadu. Je také vhodné domluvit se společně s fotografem a oddávajícím knězem na tom, jaká jsou pravidla pro focení. Například kdy je možné fotit a kdy by měl fotograf sedět spolu s ostatními svatebčany. Dobré je mít fotografa, který má s focením v daném kostele zkušenosti a ví, odkud jsou nejlepší záběry nebo kudy se pohybovat, aby zbytečně nenarušoval obřad.

Před obřadem se také dostatečně dopředu domluvte s varhaníkem, které skladby si přejete při obřadu zahrát. Počítejte s tím, že celý obřad trvá přibližně 30 minut. Pokud jste oba pokřtění, může být obřad součástí mše svaté, v takovém případě trvá vše přibližně 60-90 minut.

Jak zní křesťanský manželský slib

„Já, (jméno) odevzdávám se tobě, (jméno) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci,v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.“

Nebo:

„Já, (jméno) odevzdávám se tobě, (jméno) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé, dokud nás smrt nerozdělí. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“

Při nasazování prstýnků: „(jméno) tento prsten je znamením mé věrnosti.“

Jaké doklady budete potřebovat pro církevní matriku

 • kopie rodných listů snoubenců
 • kopie občanských průkazů snoubenců
 • potvrzení o křtu snoubenců nebo jednoho z nich
 • potvrzení o absolvování přípravy na manželství
 • údaje o svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo
 • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • žádost o církevní sňatek (vyplňuje se zpravidla spolu s knězem)

Jaké doklady budete potřebovat pro svatební matriku

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • občanské průkazy snoubenců
 • rodné listy snoubenců
 • pokud máte dítě, potom rodný list dítěte

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip