Babinet.cz  /  Tajemno  /  Karetní systém tarot je prastará technika sebepoznání

Karetní systém tarot je prastará technika sebepoznání

21.12.2018 - redakce Babinet.cz

Je to dokonalý systém, který nám může být oporou i v současné době a dávat nám odpověď na naše otázky. Jeho filosofie nám umožní lépe se zorientovat ve světě, který nás obklopuje. Tarot je oknem do skutečnosti. Je osnovou života. Přesahuje všechny psané techniky, protože je řečí symbolů. Je pro nás velkým darem, který nás má vést k pochopení sebe sama a okolností či vlivů, které nás obklopují, ale i přesahují.

Karetní systém tarot je nejsnazší brána k velkému tajemství života. Pomáhá nám najít odpověď na otázku, kdo jsme, co je naším životním posláním, kam jdeme a odkud přicházíme. Také nám poradí, jak se vypořádat s tím, co nám osud přináší. Hledáme–li duchovní jistotu, je tady pro nás připraven tarot se svým bohatstvím poznání.

Tarot je složen z 22 karet z velkých arkán. Trumfové karty mají symbolický obraz s odpovídajícím názvem a číslem. Každá karta z nich představuje ucelenou řadu poznání. Je zdrojem ke vzdělání osobnosti i duše. 22 karet je řazeno podle vývojového stupně. Popisují naši cestu sebeuskutečnění. Je zde zachyceno dětství, aktivní věk a moudrost stáří. Víme, že pro spokojený život potřebujeme nejenom znalosti zachycené v knihách písmem, ale také potřebujeme získat potřebnou zkušenost a praxi. I k tomu nás vede moudrost karetního systému tarot. Víme, že duchovní – vnitřní pravda je nevyslovitelná, jenom se předává ze srdce do srdce.

Některé karty promlouvají k naší ukázněnosti, abychom se ve svém světě posunuli o stupeň výš. Platí to o kartě Mírnost, Spravedlnost a třeba i Poustevník. Rovněž se poučíme, jak se vyhnout životním pádům na cestě, nebo jak se zachovat, když už se to stalo. V tomto smyslu k nám hovoří Věž, Ďábel, ale i osudová karta Luny. K naší povaze promlouvají karty se symbolem Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře. Odměnu za naši snahu být dokonalejší bytostí přináší karta Hvězda, Slunce, Úsudek a Svět.
Karetní systém je doplněn o 16 dvorních karet a o 40 karet z malých arkán. Vždy jsou v něm čtyři barvy (meče, poháry, hole a disky).

Šestnáct královských karet je zastoupeno čtyřmi kartami „Princů“, „Rytířů“, „Královen“ a „Králů“. Jsou rozlišeny vždy jiným symbolem. Jsou to meče, což znčí rozum a myšlení, poháry znamenají city a prožívání, hole vnitřní svět a energii a disky realitu, vše hmotné, jako jsou peníze, zdraví, hmotný majetek. Královské karty poodhalují osoby a způsob jednání. Kromě výkladové činnosti, kterou královské karty mají, je můžete také využívat pro seznámení se s naším darem duše. Je to vlastnost, kterou jsem dostali darem, aby nám pomáhala při realizaci našich stanovených úkolů pro tento život.

Čtyřicet karet z malých arkán nám umožní pochopit zákonitosti, které pomáhají při řešení vzniklých životních situací. Každý z nás nechává jednotlivé zákonitosti působit ve svém životě jedinečně. Opět se tato sestava karet dělí na čtyři díly, kdy deset mečových karet poodhaluje naše způsoby myšlení, pohárové karty poodhalují možnou škálu našich citů a prožívání, deset karet se symbolem žezel je tady pro nás, abychom si uvědomili svůj vnitřní svět a jeho sílu. Diskové karty nám zrcadlí, jak jsme na tom s realitou.

Rovněž můžeme s kartami meditovat. Pozorujeme při tom, co v nás obrazy a symboly vyvolávají. S postavami na kartách můžeme navázat dialog. Budou nám odpovídat na naše otázky.

Existuje mnoho typů tarotových karet, protože mají rozdílného autora. Každý si vybírá ty, kterým rozumí a oslovily ho. Jednotlivé významy a příběhy karet jsou charakteristické tím, jakých symbolů a obrazů bylo využito. Tarot je řeč symbolů.

Marie Plášilová
www.vestenionline.cz (ree 2014)

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip