Babinet.cz  /  Tvůrčí dílna  /  Ostatní  /  Větrníci kelímkáči - verze větší

Větrníci kelímkáči - verze větší

26.7.2018 - AndreaP.

Tento podrobný návod nám ve svém volném čase zpracovala a zaslala paní Jaroslava Kurtinová, která se výrobou kelímkáčů zabývá již delší čas, a jelikož tito mají v jejím okolí ohlas, rozhodla se o návod podělit, a my jí tímto moc děkujeme. Jak je vidět níže, jsou v něm doslova hodiny pilné práce, aby návod byl co nejpřesnější a já touto cestou "skláním klobouk". Návod je přepsán doslovně ...

 

VĚTRNÍCI KELÍMKÁČI 1 - větší.

Výška: kolem 24 - 32 cm - dle kelímků, vhodné umístění na záhonek.

Potřebujeme:


1./ Kelímky od mléčných výrobků. Vybíráme kelímky dostatečně pevné a nejlépe takové, aby po odstranění fóliového obalu zůstaly bílé. Pokud by byly nízké kruhové kelímky pro klobouk a sukni při zakoupení produktu již barevné, bylo by to plus. Potisk můžeme zkusit odstranit buď krémovým čisticím přípravkem na vany, ředidlem (ale ředidlo některé kelímky rozleptává), jemným smirkovým papírem (400), nebo přetřít bílou matnou barvou a nechat zaschnout.

Pro trup - jsem našla pouze jeden výrobek (mléčný nápoj od cizího výrobce), má průměr asi 7,4 cm. Připravíme si jej tak, že odřízneme dno v širším místě naznačeném již od výrobce a odstraníme zbývající kroužek na hrdle.

Je možné, že někdo taky ještě doma najde široký kelímek od Acidofilního mléka, je z něj vyroben větrník plnoštíhlý v červeném tričku.

Pro hlavu - jsou vhodné kelímky od jiných mléčných výrobků - rýže, pomazánkových pochoutek. Po odstranění fóliového obalu jsou bílé (použila jsem 2 druhy). V kelímku vystřihneme otvor o průměru 3,8 - 4 cm.

Pro ruce - (a pro kluka i pro nohy) jsou pouze kelímky od Actimelu - 2 ks nebo 4 ks. Pro ruce do kelímků vystřihneme otvor o velikosti asi 4,5 cm x 7 cm.

Pro klobouk - použijeme kelímky stejného průměru jako je hlava a které po odstranění potištěných nálepek zůstanou bílé, nebo jen minimálně potištěné - potisk jsem se snažila odstranit, nebo jsem kelímek nejprve natřela matnou bílou barvou a nechala zaschnout. V kelímcích s vypouklým dnem se po otočení kelímku pro klobouk nahoře zadržuje dešťová voda a vlivem slunce se sníží životnost kelímku.

Pro sukni - jsem použila nízké, širší kelímky, nejlépe bez potisku.  POZOR - zkrácený vysoký kelímek mi po pádu větrníku praskl! Kelímek si prozatím připravíme takto:

1. způsob: Uprostřed dna kelímku vystřihnout otvor o průměru 2,5 - 2,8 cm (ne větší, aby se při otáčení příliš nevychyloval do stran).

2. způsob: uprostřed dna kelímku propálíme malý otvor. Z víčka PET láhve si uděláme pomůcku (pro lepší vystředění). Uprostřed víčka uděláme taky otvor a do něj našroubujeme šroubek např. M4. Šroubek by měl být o něco delší, než je výška víčka. Šroubek s víčkem přichytíme do dna kelímku a fixem naznačíme kolečko průměru 2,5 - 2,8 cm, které později vystřihneme. Šroubek s víčkem odšroubujeme. U černého kelímku odřezat podstavec kelímku. Později budeme vyznačovat body pro připevnění trupu, trup by měl být umístěný uprostřed kelímku sukně.

Kelímek od mini smetany do kávy - připevníme jej na víčko kelímku trupu, aby se zamezilo přílišnému vysunutí vodícího drátu do klobouku a lépe se větrník mohl umístit do trubičky.

2./ Nůžky a nůžky z manikůry - pevnější.

3./ Obyčejná tužka č. 1 (aby psala na plast) - náčrt obličeje, nebo umístění rukou.

4./ Lihový fix černý pro namalování obličeje.

5./ Lihový fix tenký na označení bodů, kde budeme propalovat dírky.

6./ Drátek na propalování dírek - pevný, krátký a na konci zahnutý, aby se dal chytit do kleští (např. spona z dřevěné bedýnky). Dírky propalujeme, aby kelímek nepraskl.

7./ Kleště malé, špičaté, vroubkované - na uchopení drátku při propalování dírek a také k zatočení drátku potaženého plastem.

8./ Kleště dlouhé, špičaté, vroubkované nebo delší vroubkovaná pinzeta na zatočení drátků.

9./ Kleště štípačky - pro uštípnutí drátku.

10./ Drátek potažený plastem.

11./ Zapalovač nebo svíčku na nahřívání drátku, může to být i speciální elektrická pájka s regulací teploty.

12./ Drát - vodící pevný, neohebný, asi 18 cm dlouhý, na jednom konci s očkem. Bude procházet přes víčko trupem větrníku. Drát musí přesahovat trup, aby se větrník snadno navlékl do otvoru tyčky. Použila jsem drát ze starého deštníku. Opatrně jsem krátkým šroubovákem drát uvolnila. Horní část drátu, který potřebuji jsem kleštěma přehnula a jehlovým pilníkem zahladila ostré hrany. Pro tento drát bude potřeba v tyčce otvor asi 18,5 cm.

13./ Pilník jemný plochý nebo jehlový plochý k zahlazení různých ostrých hran.

14./ Štětce jemné - tenký a silnější.

15./ Tónovací barvy tekuté na malování stěn.

16./ Lak bezbarvý tekutý. (tónovací barvy a lak v bodě 15. a 16. lze nahradit barvami koupenými v obchodě, zpočátku jsem zkoušela použít to, co jsem měla již doma).

17./ Lak bezbarvý lesklý ve spreji.

18./ Barva bílá matná. (k případnému přemalování potisku.)

19./ Trubička pevná, delší než je celý větrník, odolná proti klimatickým podmínkám. Lze použít i tenkou  rovnou bambusovou tyčku, kterou buď provrtáme, nebo vydlabeme. V místě kolénka je potřeba otvor provrtat. Kolénko tyčky by mělo vyjít do místa, kde nebude ničemu překážet, (překážel by např. v místě kde má větrník kluk nohy, barva by se odřela. Kolénka raději pilníkem opilujeme, zahladíme). Lze uřezat i trubičku z rámu  starého sušáku na prádlo, ukončit ji třeba vhodnou hmoždinkou a otvor hmoždinky ještě provrtat vrtákem (např. průměr 3,5 - 4 mm).

20./ Izolační pásku - (olepit tyčku v místech, kde má kluk nohy, aby se barva neodřela.)

21./ Pilka na kov.

22./ Případně vrtačku a vrták - průměr 3,5 - 4 mm, dlouhý. Lze použít i navařený (20 cm).

Postup: Na kelímku si tužkou označuji přední stranu a u ruky a nohy levou ruku a nohu - ty jsou proti mojí pravé straně (aby propálené body potom k sobě lépe souhlasily). Kelímky trupu otočit tak, aby švy byly po stranách, ty jsou  pak vodítkem pro umístění rukou.

a./ Na kelímku trupu těsně pod hrdlem tenkým fixem označit 3 - 4 body a asi 0,5 cm nad nimi další 3 - 4 body. Nasadit připravený kelímek hlavy a proti označeným bodům na hrdle označit 3 - 4 body těsně nad dnem kelímku hlavy (aby kelímek při neopatrnosti nepraskl). Později najednou body propálit.

b./ Tužkou si označíme alespoň část kruhu ruky, šev je v polovině kruhu. U vnější strany kruhu naznačíme fixem 3 body. Pak do středu kruhu na trupu ve vzdálenosti asi 0,4 - 0,5 cm naznačíme další 3 body. Všechny označené body postupně propálíme.

1./ Připevnění rukou. Nejprve připevníme ruce. Přes otvory kelímku ruky protáhneme drátky a vsuneme dovnitř trupu. Uvnitř drátky pomocí delších kleští nebo vroubkované pinzety postupně utáhneme a zatočíme tak, aby ruce dobře držely. Zde je potřeba trochu zručnosti a trpělivosti. Naznačí obr. č. 3, 6 a 7.

2./ Připevnění hlavy. Vnitřkem hrdla dvěma otvorama nad sebou protáhneme drátky ven. Horní díly drátků přitiskneme k hrdlu (jako do písmene L) a navlékneme kelímek hlavy tak, že horní drátky jsou uvnitř vystřiženého otvoru a dolní díly drátků se protáhnou otvory dna kelímku. Uvnitř drátky utáhneme a zatočíme (obr.6). Na obr. 4 jsou jen 3 body, upevnění hlavy jsem později změnila na 4 body.

3./ Upevnění vodícího drátu do víčka trupu. Středem víčka propálíme otvor tak, abychom jím protáhli vodící drát a vyzkoušíme, jestli se bude větrník lehce otáčet. Aby se drát příliš nevysunoval do klobouku při nasazování větrníku do tyčky, na víčko hrdla připevníme např. mini kelímek od smetany do kávy. Víčkem s vodícím drátem pak uzavřeme hrdlo trupu - obr. 5, 7, 8 a spodní pohled obr. 14.

4./ Připevnění klobouku. V krajích kelímků hlavy a klobouku si vyznačíme 4 body proti sobě, opatrně propálíme a drátkama spojíme.

5./ Připevnění sukně. Na kelímku si naznačíme přední stranu. Body na sukni si můžeme vyznačit dvěma způsoby.

1. způsob: Kelímkáče posadíme na střed kelímku s  již předem vystřiženým otvorem o průměru 2,5 – 2,8 cm pro sukni a vyznačíme na kelímcích sukně i trupu 4 body (práce nejlépe pro 3 ruce). Směrem ke středu sukně ve vzdálenosti asi 0,5 cm vyznačíme další 4 body, které propálíme a kelímky drátkama spojíme (obr. 9, 10).

2. způsob: Do malého otvoru (který byl propálen pro pomůcku se šroubkem) kelímku sukně zasuneme vodící drát s kelímkáčem vyhotoveným do 6. bodu postupu. Vyrovnáme jej na střed a vyznačíme 4 body na sukni i na trupu. Větrník odložíme stranou a body propálíme. Nakonec vystřihneme kolečko o průměru 2,5 -2,8 cm již dříve vyznačené uprostřed sukně. Do otvorů trupu navlékneme 4 drátky, každý postupně provlékneme do propálených otvorů v sukni a uvnitř sukně je utáhneme a zatočíme.

6./ Připevnění nohou k trupu u kluka.

a./ štíhlý kluk - Přiměříme si kelímky nohou k trupu. Mezi nohama by měl být prostor pro tyčku takový, aby se větrníku při otáčení netřely nohy o tyčku. Dno kelímků pro nohy bude spodek nohou. Do spodu nohou uděláme dírky, aby mohla odtéct případná dešťová voda. Hrdlo kelímků nohou je potřeba naříznout, protože průměr trupu je poměrně malý. Kelímky nohou nařízneme kousek pod pevný okraj. Řez provedeme po směru kola trupu za polovinou kruhu nohou. Menší část bude po nasazení nohy na spodní okraj trupu vyčnívat na boku trupu. Naznačíme si 2 body na této menší části pod pevným okrajem a naproti nim také 2 body na spodu trupu (v prohlubni). Totéž uděláme i na druhé noze. Body propálíme. Nohy spojíme s trupem tak, že drátky provlékneme trupem ven a provlékneme nohou. Drátky zatočíme a zbytky přehneme a vtlačíme např. šroubovákem dovnitř nohy obr. 13.

b./ plnoštíhlý kluk - Kelímek pro trup byl od Acidofilního mléka, měl větší průměr, obě nohy se vměstnají dovnitř trupu obr. 16. Na boku trupu propálit 2 body a ve stejné vzdálenosti i pod okrajem nohy. Z vnější strany trupu provlékneme drátek dovnitř do nohy a zatočíme jej. Asi v polovině kruhu kelímku každé nohy propálíme dírky, abychom připevnili obě nohy k sobě (obr.17).

7./ Malování. Tvar očí, nos, obočí a uši si můžeme nakreslit tužkou č. 1, nepodařený nákres se může umýt krémovým čisticím prostředkem. Potom již obličej přemalujeme černým lihovým fixem a domalujeme řasy. Při malování barvama namalujeme duhovky očí a ústa. Barvy si lze v malém množství namíchat - (tekutá tónovací barva + tekutý lak na dřevo, kov), nebo použít barvy originální. Malujeme alespoň 2 vrstvy. Jak dlouho se barvy na plastu udrží, záleží i na kvalitě nátěru. Snadnější je větrníkům malovat jen tričko s krátkým rukávem a vhodnější je umístění ve stinném místě. Oloupanou barvu můžeme znovu domalovat. Větrníky při malování chytáme za ruce. Za ruku je můžeme i zavěsit na háček při sušení barev. Po namalování celého větrníku opatrně přestříkáme fixem malovaný obličej lakem ve spreji. Nestříkáme prudce - fix by se rozmazal. Necháme zaschnout. Potom přestříkáme lakem celou postavičku a po zaschnutí laku přelakujeme sprejem i 2. vrstvou. Přesto je malování choulostivé na odření barvy. Pak už zastrčíme připravenou tyčku na záhonek, vodící drát větrníku dáme do vytvořeného otvoru v tyčce a vyzkoušíme, zda se větrník lehce otáčí.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další články tvůrčí dílny

Náš tip