Babinet.cz  /  Kam vyrazit  /  Praha  /  Muzeum hlavního města Prahy zve zdarma do několika svých expozic

Muzeum hlavního města Prahy zve zdarma do několika svých expozic

10.5.2018 - redakce Babinet.cz

Muzeum hlavního města Prahy oslaví 12. května 135. výročí otevření svých expozic veřejnosti. Jednalo se o nevelkou výstavu ve čtyřech místnostech bývalého kavárenského pavilonu v Praze v městských sadech Na Poříčí. Obsahovala například soutěžní skici Myslbeka a Šimka pro výzdobu Palackého mostu, odlitek pozdně románského reliéfu Krista na oslu z tympanonu portálu kostelíka sv. Jana Na Zábradlí. Soubor vystavených předmětů doplňovaly mimo jiné listiny, rytiny Prahy, staré kovářské a zámečnické práce.

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí si Muzeum hl. m. Prahy 18. května také připomene své 135. výročí volným vstupem do těchto objektů: hlavní budova muzea Na Poříčí, dům U Zlatého prstenu, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice a Novomlýnská vodárenská věž. Mezinárodní den muzeí vyhlašuje Mezinárodní rada muzeí při UNESCO (ICOM).

Dne 12. května 2018 to bude 135 let, kdy se poprvé otevřely veřejnosti dveře Městského muzea Pražského v bývalém kavárenském pavilonu. Výsledkem více než roční snahy členů kuratoria Pražského městského muzea (sdružovalo věhlasné muže se zájmem o pražské kulturní a umělecké památky) a zejména kustoda muzea Břetislava Jelínka, proběhlo v roce 1883 slavnostní zpřístupnění expozic veřejnosti.

Základní dokument muzea, ve kterém byl mimo jiné deklarován jeho účel, cíle a prostředky k nim vedoucí, vznikl 3. října roku 1881 schválením Pravidel stálého Komitétu Městského muzea Pražského sborem obecních starších. Nepříliš veliké prostory kavárenského pavilonu získal Komitét rozhodnutím městské rady v polovině roku 1882. První expozice muzea se nacházela pouze ve čtyřech místnostech pavilonu. Břetislav Jelínek vykonával funkci kurátora a ředitele po dobu třiceti let a podílel se na zakládání nejhodnotnějších muzejních sbírkových fondů, kterým se toho času dostalo vysoce kvalitní konzervátorské a evidenční péče.

Vstupem do muzea se návštěvníkovi otevíraly prostory centrální místnosti, tzv. skulpturní oddělení. Z tohoto prostranství byla možnost vstoupit do dvou postranních místností, v levé menší místnosti se nacházelo oddělení archeologické. V pravé bylo prezentováno oddělení historické. Dále se nacházela obrazárna, ve které byl vystaven nejcennější majetek pražské 135. obce a největší chlouba městského muzea: obrazy K. Škréty, J. Brandla, V. Reinera, N. Grunda a K. Hirschellyho. Nejváženějšími exponáty tohoto zárodku obrazárny byly drobnější práce J. Mánesa. V té době muzeum spravovalo na 3 000 sbírkových předmětů.

K připomínce tohoto významného dne a zároveň v rámci účasti na Mezinárodním dni muzeí otevře zdarma Muzeum hl. m. Prahy své objekty s expozicemi, a to konkrétně hlavní budovu muzea Na Poříčí, Zámecký areál Ctěnice, Podskalskou celnici na Výtoni a Novomlýnskou vodárenskou věž.

KDE: Hlavní budova muzea Na Poříčí, dům U Zlatého prstenu, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice a Novomlýnská vodárenská věž

KDY: 18.5.2018, otevírací dobu jednotlivých objektů naleznete na www.muzeumprahy.cz

ZA KOLIK: ZDARMA


Zdoj foto: Wikipedie

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další tipy

Náš tip