Babinet.cz  /  Tajemno  /  Záhadná mapa kapitána Piriho: Pozoruhodná skládačka neznámého původu

Záhadná mapa kapitána Piriho: Pozoruhodná skládačka neznámého původu

21.3.2016 - redakce Babinet.cz

Když turecký námořník a kartograf Hadži Ahmed Muhaddin Piri, známější jako Piri Reis, tj. Piri Kapitán, na jaře roku 1513 držel v ruce právě dohotovenou mapu, netušil, jaká vlna otázek se kolem ní zvedne o více čtyři sta let později.

V té chvíli musel jako muž v nejlepších letech, pociťovat obrovské zadostiučinění. Ve svých čtyřiatřiceti letech byl už dost starý na to, aby nasbíral řadu cenných zkušeností, a stále ještě dost mladý a při síle, aby se mohl pustit do dalších dobrodružství. Hleděl na mapu, kterou nechal zhotovit, na břehy Nového světa, objeveného teprve před jednadvaceti lety. Plánoval snad, že se tam sám vypraví?

Nový svět nepřipadal v úvahu

Historici dnes soudí, že nikoliv. Piri Reis byl především a v první řadě předním kapitánem a věrným poddaným svého panovníka, sultána Osmanské (Otomanské) říše. Lépe řečeno sultánů, protože za svého dlouhého života jich zažil několik. Nejvýznamnější z nich, Sulejman I., řečený Nádherný (1494-1566, sultánem od roku 1520) nejenže úspěšně vládl své již tak rozsáhlé říší, ale také ji systematicky rozšiřoval. Kromě toho, že v bitvě u Moháče roku 1516 porazil habsburské vojsko, expandoval především do Středomoří. To se také stalo hlavní zájmovou oblastí Piriho Reise. Na dobrodružné výpravy na kraj světa, byť podle na svou dobu dokonalé mapy, nebylo ani pomyšlení. Piri Reis však měl na mysli ještě jeden cíl. Chtěl zdokonalit turecké námořnictvo, především jeho kapitány a důstojníky, po teoretické stránce. A proto se také pustil do obrovského díla nazvaného jednoduše Navigační kniha (Kitab-ı Bahriye). Mělo dvě části, textovou a soubor map, podle nichž by mohl turecký mořeplavec doplout v tehdy známém světě doplout, kam si zamane. Třeba i do té Ameriky.

Ztracené podklady

Piri Reis sám v Novém světě nikdy nebyl a svoji mapu tak nechal zkompilovat z řady starších pramenů. A právě tady začíná ten problém - doslova záhada. V době, kdy Piri Reisova mapa vznikla, nemohly podle současných poznatků, existovat žádné mapy, které by jí mohly posloužit jako základ. Na severu třeba jasně vidíme dnešní Beringovu úžinu, ovšem nezatopenou jako dnes. Místo volného moře je tam zakreslen "pevninský most", po kterém přešla část předků dnešních indiánů z Asie do Ameriky. Ten zmíněný problém spočívá v tom, že se tak stalo asi před 25 000 lety. Tedy v době, kdy, jak předpokládáme, neexistovala na Zemi žádná civilizace schopná tuto skutečnost jakoukoliv formou zachytit. Totéž platí i pro Antarktidu na druhém konci mapy. Také ona je zakreslena jako souš, bez dnešních ledovců

Příliš podezřelá náhoda

Odborníci na kartografii se existenci těchto pozoruhodných znalostí pokoušejí vysvětlit jako pouhou náhodu. V Piriho době bývalo běžné, že se mapy v místech, o nichž neexistovaly žádné relevantní informace, dokreslovaly podle uvážení autora. Piri Reis měl prostě štěstí, že se na těchto dvou místech trefil tak skvěle. Jinde to už bylo horší. Linie pobřeží Jižní a Střední Ameriky je například zcela zkreslena. To je ovšem na tu dobu zcela pochopitelná a omluvitelná chyba. Jinak to vlastně ani dopadnout nemohlo, protože Piri musel, pokud jde o tyto oblasti, spoléhat na znalosti jistého černého otroka, který se do Ameriky plavil třikrát s Kolumbem. Jenže to platilo jen do té chvíle, než byla Piriho mapa převedena z plochy do podoby válce. A obrysy Ameriky najednou začaly perfektně sedět. Autor oněch hypotetických předloh, z nichž čerpali Piriho kresliči, tedy musel vědět, že Země není "placka", ale koule. Ale jak by to věděl onen černý otrok? Že by se koukal Kolumbovi přes rameno do jeho map a potom je nakreslil zpaměti? A jaké mapy vlastně s sebou Kolumbus vezl?

I kdybychom dokázali na tyto otázky bezpečně odpovědět, stále ještě zůstává nevysvětlena existence oné "prvotní" mapy. Na její stopu jsme narazili již dvakrát. Jednou na mapě Piriho Piriho Reise, podruhé v souvislosti s Kolumbem. Potřetí se objevuje v Číně, kde byla roku 1137 vytesána do kamene mapa konstruovaná stejným způsobem, tj. jako válec rozbalený do plochy.

Tajemní mořští králové

S pozoruhodným vysvětlením toho, kdo stojí za touto kartografickou záhadou narušující ustálené dějepisné pořádky, přišel americký vědec Charles Hapgood. Domnívá se, že v době před 15 až 25 tisíci lety existovala na Zemi jistá civilizace "mořských králů", která věděla, že Země je kulatá a byla schopna sestrojit nějaké létající zařízení, třeba teplovzdušný balon, umožňující mapování povrchu Země ze vzduchu v té podobě, jak tehdy vypadal. Vlastí této civilizace byla Antarktida, která v té době ovšem ležela asi o tři tisíce kilometrů severněji, tj. v teplém klimatu. Na své dnešní místo se dostala náhlým a katastrofickým posunem zemských desek a vše včetně oné hypotetické vyspělé civilizace pokryla mohutná vrstva ledu. Zůstaly po ní jen ty informace, které mořští králové při svých cestách vyvezli do okolního světa a které se časem transformovaly do dalších děl a artefaktů. Třeba právě do stále tajemné mapy Piriho Reise.

Jitka Lenková


Obr. : Slavná mapa Piriho Reise o rozměrech 90 x 65 cm je pečlivě nakreslena na vydělanou gazelí kůži  (zdroj: www.en.wikipedia.org)

Obr. Piri Reis - turecký admirál, který stá u zrodu tajemné mapy

(zdroj: www.muhtesemyuzyiltvdizi.blogspot.com) 

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip