Babinet.cz  /  Tajemno  /  Malá babička – Strážce moudrosti

Malá babička – Strážce moudrosti

12.10.2012 - redakce Babinet.cz

Jak už bylo mnohokrát na různých místech řečeno: žijeme v úžasné době. I když se mnohému zdá, že by mohl žít v klidnějších časech, přesto nám zlomové období přináší takové možnosti, které by ještě v několika minulých desetiletích byly naprostou fikcí. Pojmy jako Strážce moudrosti, Hierarchie nebo Duše patřily do pohádek a příběhů. A přece nám tato jedinečná doba ukazuje, že to nejsou jen prázdné pojmy, ale zcela reální obyvatelé mezi námi.

Ve světě se stále více rozšiřuje nejen internetový přenos, ale i semináře a besedy s Kieshou Crowter, neboli Little Grandmother – Malou babičkou. Jen ten, kdo se s ní setkal, byť jen na stránkách internetu, pochopí, jaký propastný rozdíl je mezi skutečným Strážcem moudrosti a samozvanými guruy. Nejmladší, nejsvětlejší a nejbělovlasejší strážkyně pradávné moudrosti předků předává neúnavně lidem své poselství o proměnách naší Země. Hlasem plným pokory otvírá srdce posluchačů a vkládá do něho křišťálově čistou pravdu, o které není pochybností.

A my máme to neobyčejné štěstí a obrovskou výsadu být u toho a naslouchat. Z jejího projevu přes obrazovku dýchá upřímnost a láska, bez sebemenšího nádechu pýchy nebo nadřazenosti mluví o své schopnosti rozumět řeči zvířat i o komunikaci s dávnými předky tak, jako by to byla ta nejpřirozenější schopnost každého z nás. Nepřikazuje, nepoučuje, ale trpělivě odpovídá a prosí. Už jen poslech jejího měkkého hlasu zaplní i přes obrazovku prostor jemnou energií a dojme i toho nejotrlejšího člověka. Její slova zasáhnou přímo do srdce, jsou plná moudrosti, lásky a naděje. Jen stěží lze najít vhodná slova pro tak silný zážitek, kterým je poslech této moudré ženy plné pokory. Díky ní si uvědomíme svoji neznalost, ale také důležitost každého obyvatele naší planety.

Dvanáct Strážců moudrosti, z nichž se širokou veřejností komunikuje pouze Malá babička, nejen předávají své učení dál mezi lidi, ale také se starají o obnovu energetického pole Země. Jedním z prostředků, jak Zemi vrátit její původní sílu, je navrácení a aktivace nám neznámých krystalů na přesná místa na Zemi.

Kiesha Crowter k tajemným krystalům podala toto vysvětlení:
„Všechny ty krystaly jsou velmi staré. Byly uschovány v bezpečí u různých domorodých kmenů. S vědomím, že na naší planetě přijde čas, kdy tyto krystaly budou uvedeny v činnost. S vědomím, že tyto mocné krystaly, které jsou uctívány a uschovávány po stovky let, půjdou do Země před její velkou změnou. A tyto krystaly mi byly darovány, jako Strážkyni moudrosti, aby se začalo s jejich kladením do jejich posvátných domovů. Každý z těchto krystalů má přesně určené místo, kam patří. Mnozí lidé je velmi specificky uctívají a pečlivě je sledují. Nedávají se do Země náhodně. Já jsem dostala přesný návod, kam mají jít, kam se mají umístit tak, aby se mohly vzájemně spojit jeden s druhým. Takže tyto krystaly nejsou jen tak položeny do Země, ale je u toho posvátná ceremonie, mnoho modlení, uctívání Matky Země, děkování za její život a život, který nám dala. Tyto krystaly jsou posvátné. Jsou posvátné pro mě a já mohu cítit jejich energii a moc. A tak před uložením krystalu do určité oblasti, kam má přijít, se koná posvátný obřad, uctíváme Matku, Tokošilu, Velkého Ducha, Velkého Otce, uctíváme předky, kteří tu byli před námi i Strážce moudrosti, kteří přišli před námi.

Oni nás poučili o tom, co přijde. Že se všechno změní, že lidé na planetě si uvědomí, kým byli, a začnou opět žít podle svých srdcí. A my Strážcové moudrosti, kteří jsme tu teď, my jsme tolik nadšení a vzrušení, jsme tady teď a můžeme pozorovat, jak se naplňují stará proroctví a my se toho účastníme. Je pro mě velká pocta, že mohu pracovat na uzdravení a regeneraci naší Matky Země. I pro nás všechny děti Matky Země.

Kde jsou krystaly umístěny? Mohu vám říci, kam jsem je už umístila dříve, ale nemohu říci, kam je budu dávat příště. Jeden byl umístěn v Santa Fe v Mexiku. To je teď poušť, ale řekli nám, že toto místo bude opět zelené. A Santa Fe je skutečně velmi zvláštní místo, energie v zemi zde vibruje jinak než na jiných místech, kde jsem byla. Bylo mi řečeno mými staršími, mými vůdci, kam přesně mám ten krystal dát. První krystal byl umístěn během setkání Návratu předků minulý rok. Byly to velké a velmi intenzivní obřady trvající tři dny, kdy jsme dali hodně věcí naší Matce, a na závěr ceremonie byl uložen krystal do Země.

Také byl umístěn krystal na místě, které je pro mě velmi zvláštní. Je to místo, kde jsem běhávala, kde jsem vyrůstala sama v divočině, místo, kde jsem si vytvořila velmi hluboký a obohacující vztah k Matce Zemi. Tam mi byly dány mé dary. Je to v Coloradu, na velmi krásném posvátném místě, kde žilo společně sedm různých indiánských kmenů, v krásném údolí a tam se v létě scházeli, aby děkovali Matce Zemi a konali posvátné obřady. Byla jsem požádána, abych té půdě opět vrátila posvátnost a tak jsme provedli velmi krásný obřad a také jsme tam umístili krystal hluboko do Země.

Před pár týdny jsem se vrátila domů z Kalifornie, kam jsme jeli k několika krásným a velmi starým sekvojím, těmto sekvojím se říká naši posvátní prarodiče. Jsou to stromy, které opravdu mají ducha. Je v nich starobylá moudrost. Dostala jsem pokyn jít ke stromu a se strážcem krystalů a s veškerou pomocí z druhé strany, s praotci a pramatkami a drahou Matkou Zemí, jsme mohli uložit krystal hluboko do sekvojí, abychom přinesli jejich zdravou energii zpět na západní pobřeží Severní Ameriky.

Teď se připravuji na cestu do Mali, kde bude také uložen krystal. Zase dám krystal přesně tam, kam mi bude určeno. Pro umístění krystalů jsou tedy velmi určitá místa a ta místa uctíváme, děláme posvátnou ceremonii a pak jdou krystaly do Země.“

Krystaly se vrací do dvou posvátných linií „do kříže“ tak, aby navazovaly na energie dalších krystalů a posilovaly energetickou síť Země. Působením této energie se vrátí duchovní paměť lidstvu, obnoví se lidmi dávno zapomenuté schopnosti použití a využití energie krystalů, vody, zvuku, světla a barvy.

V současné době jsou krystaly umístěné v Novém Mexiku, Švédsku, na Havaji, Kalifornii, Novém Zélandu na Mali a další se budou vracet na svá místa, aby se sítí, kterou jejich vzájemné působení vytvoří, šířila ozdravná energie Země.

Naléhavý vzkaz od Little Grandmother: "Noste na krku křišťál."

KŘIŠŤÁL VÁS SPOJÍ S MATKOU ZEMÍ

Věštění Online

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip