Babinet.cz  /  Magazín  /  Zdraví  /  Zranění ve škole a při sportu přibývá. Jaký je postup v případě vážnějšího úrazu dítěte?

Zranění ve škole a při sportu přibývá. Jaký je postup v případě vážnějšího úrazu dítěte?

3.11.2017 - redakce Babinet.cz

Ať už děti hlídáme sebevíc, jejich úrazům se zcela nevyhneme. Dětství a rozbitá brada či koleno k sobě prostě patří. Bohužel ale dochází i k závažnějším úrazům, které mohou na delší dobu ovlivnit život nejen dítěte, ale i celé rodiny. Pojištění dítěte se v tuto chvíli stává významnou finanční podporou rodiny.

Podle statistik většina dětských úrazů vzniká v jejich volném čase, při zájmové činnosti nebo sportu. Nejvíce ohroženy úrazy jsou děti od 5 do 14 let, nejčastějším poraněným orgánem je hlava a horní končetiny.

Školní úrazy ale také nejsou výjimkou. Podle České školní inspekce jich každoročně bývají desetitisíce, v předchozích třech letech se jejich počet zvyšoval. Za školní rok 2016/2017 se stalo celkem 43 177 úrazů právě ve školských zařízeních. Ve školním roce 2015/2016 bylo hlášeno 41 648 úrazů. Ve školním roce 2014/2015 bylo České školní inspekci doručeno 38 710 záznamů o úrazech, jeden z nich byl bohužel smrtelný.

Jaký je postup v případě vážnějšího úrazu dítěte?

Každá škola v České republice má povinnost vést knihu úrazů. V jeho případě vytváří hlášení o úrazu a rozešle jej na zdravotní pojišťovnu dítěte, Českou školní inspekci a rodičům dítěte spolu s formulářem Hodnocení bolestného. Výši bolestného stanoví lékař. Bolestné rodině pak proplatí pojišťovna školy. Pokud má rodič sjednané úrazové pojištění dítěte, může jej uplatnit i na své pojistce.

Podle zákona mají školy a školská zařízení povinnost zajistit bezpečnost a zdraví žáků v době, kdy jsou jim svěřeny. Také v okamžiku, kdy rodiče svěří dítě na mimoškolní aktivitu, kroužek, který organizuje buď škola, nebo někdo jiný, odpovědnost přechází i na tyto organizace. Každá česká škola má sjednáno pojištění pro žáky i zaměstnance. Jedná se o odpovědnostní pojištění, které kryje běžné škody, kterými mohou být například ztráty sportovní obuvi ze šaten u tělocvičny nebo drobnější úrazy při výuce bez fatálních následků, jako je například poleptání kyselinou při pokusu v chemické laboratoři.

 

V případě úrazu se uplatní plnění na pojistce školy i na pojistce dítěte

Úrazové pojištění dítěte se tedy vyplatí. Jak co nejvýhodněji nastavit úrazové pojištění pro děti, abyste neplatili za zbytečnosti? Některé pojišťovny nabízejí krátkodobé pojištění úrazu dětí, které můžete využít například při lyžařském zájezdu. Pokud ale vaše dítě netráví všechen volný čas doma, bude lepší ho chránit dobrou pojistkou po celý rok. “Dobrou pojistku poznáte tak, že má správně nastaveny parametry smlouvy a pojistné limity. Menší zranění jako je například zlomenina ruky představují minimální zátěž a většina pojišťoven za ni vyplácí “bolestné” do tisíce korun. Kde se pojištění úrazu dítěte opravdu vyplatí, jsou závažné úrazy. S dítětem pak obvykle doma zůstává jeden z rodičů a pojistka tak kryje výpadek jeho příjmu i nákup různých pomůcek. Podstatná je také částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalých následků. I zde doporučuji mít nastavený vysoký limit, ” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Orientovat se v pojistkách není pro laika úplně jednoduché a často se tak stane, že rodiče platí pojišťovně za zbytečnosti na které přijdou, až když se reálně jejich dítěti něco stane.

Pojištění pro dítě sjednávejte samostatně tak, aby nebylo součástí životní pojistky. Ta ho celé výrazně prodražuje. Finanční poradci to často nabízí jako jedinou variantu, protože u životních pojistek jsou vyšší provize. U smluv je dále podstatné, aby byly flexibilní, tedy musí jít snadno změnit, zrušit, navýšit nebo snížit podle aktuálních zájmů dítěte.

Zhodnoťte možné náklady úrazu dítěte

Při uzavírání pojistky je důležité si rozmyslet, kolik peněz může rodina dát na pojištění a také spočítat si reálné náklady, pokud by se dítěti něco vážného stalo. Tedy kolik by stála péče o dítě, nákup speciálních pomůcek a na kolik by vyšel případný výpadek v zaměstnání rodičů, pokud by museli s dítětem doma zůstat. Při sjednávání úrazového pojištění se nenechte zmást názvem, důležitá je výše pojistných limitů.

Stavte dlouhodobé onemocnění před krátkodobé

Nejdůležitějším pojištění pro děti je úrazové, které se opravdu vyplatí při závažnějších úrazech dítěte. Podstatná je pak částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalých následků, kde se doporučuje mít nastavený vysoký limit. Méně výhodné je pak pojištění menších zranění, jako jsou například zlomeniny prstu. “Toto pojištění bývá nejdražší položkou, proto je na rodičích, zda jej opravdu chtějí uzavřít. Není potřeba, aby pojištění dítěte krylo všechny modřiny a pády, ale aby se bylo o co opřít v případě, kdy to bude skutečně potřeba. A to i mnoho let po úrazu, “dodává Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Nedostatek pohybu vede ke zraněním

Podíváme-li se na běžný vyučovací den, pak je jasné, že nejrizikovějším časem ve škole jsou přestávky a nejnebezpečnějším předmětem je tělesná výchova. Nejvíce úrazů ve škole se odehraje mezi 11-12 hodinou. Hned v závěsu jsou školní exkurze a výlety.

Bohužel tomu tak je, ale snažit se držet dítě v bezpečí domova a osvobozovat ho z hodin tělocviku není ta správná cesta. Při sportu děti nejen vzájemně utužují sociální kontakt, významně se podílí i na rozvoji své síly a obratnosti. Absence sportovní aktivity v kombinaci s množstvím hodin strávených v sedě může především v mladším školním věku brzdit motorický vývoj dítěte. A to jako rodiče určitě nechceme.

 

Vaše názory

Další z magazínu

Náš tip